Каталог матеріалів

Урок №120 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Сума розрядних доданків, 45 = 40 + 5.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 120

Тема. Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; актуалізувати десятковий склад числа; знайомити учнів із поданням числа у вигляді суми розрядних доданків; знайомити із додаванням і відніманням числа 10; формувати вміння розв’язувати задачі; замінювати просте іменоване число складеним; обчислювати значення виразів на кілька дій; закріпити знання правил знаходження невідомого компонента; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань на відновлення знаків арифметичних дій в істинних рівностях.

Очікувані результати: здобувач освіти знає десятковий склад числа; ознайомлений із поданням числа у вигляді суми розрядних доданків; із додаванням і відніманням числа 10; вміє розв’язувати задачі; замінювати просте іменоване число складеним; обчислювати значення виразів на кілька дій; знає правила знаходження невідомого компонента.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Математична гра «Хто сховався в Кіндері?»

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Читання і запис чисел першої сотні.

Завдання № 1. Колективна робота.

Слайд 15. Завдання 1. Попрацюй із намистинками (кружками).

Слайд 16. Завдання 2. Прочитай числа 15, 73. Визнач, скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць? Як можна утворити ці числа? Склади відповідні рівності.

Слайд 17. Завдання 3. Запиши числа. Підкресли одноцифрові числа однією рискою, а двоцифрові — двома.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення учнів зі способами подання двоцифрового числа у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 18. Завдання 4. Прочитай числа. Скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць? Як можна утворити ці числа? Усно склади відповідні рівності.

Первинне закріплення способу подання двоцифрового числа у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 19. Завдання 5. Заміни числа сумою розрядних доданків.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Ознайомлення учнів зі способом додавання і віднімання числа 10.

Слайд 21-22. Завдання 6.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 23. Завдання 7. Виконай короткий запис задачі. Розв'яжи задачу.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 8. Розв’яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.123).

Слайд 26. Завдання 1. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій.

Слайд 27. Завдання 2. Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд 28. Завдання 3. Прочитай числа. Визнач, скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць. Як можна утворити ці числа? Склади відповідні рівності.

Слайд 29. Завдання 4. Розглянь, як Тарас замінив число сумою розрядних доданків.

Слайд 30. Завдання 4. Заміни числа сумою розрядних доданків.

Слайд 31. Завдання 5. Розв'яжи задачу. Зміни умову задачі так, щоб задача розв'язувалася дією віднімання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33-34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні