Каталог матеріалів

Урок №119 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 1. Складене іменоване число, 43 см = 4 дм 3 см.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 119

Тема. Додаємо і віднімаємо число 1

Мета: формувати обчислювальні навички, вміння замінювати складене іменоване число простим, і навпаки; актуалізувати спосіб додавання і віднімання чисел на основі їх десяткового складу; додавання і віднімання числа 1 в межах 10; перенести цей спосіб на числа в межах сотні; актуалізувати вміння вимірювати довжини відрізків; знайомити учнів зі значенням терміну складене іменоване число, із прийомом подання двоцифрового числа сантиметрів у дециметрах і сантиметрах і з поданням числа дециметрів і сантиметрів у сантиметрах; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення учнів у ході відновлення рівностей.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє замінювати складене іменоване число простим, і навпаки; знає способи додавання і віднімання чисел на основі їх десяткового складу; додавання і віднімання числа 1 в межах 10; вміє переносити цей спосіб на числа в межах сотні; вимірювати довжини відрізків; знайомий з термінами складене іменоване число, із прийомом подання двоцифрового числа сантиметрів у дециметрах і сантиметрах і з поданням числа дециметрів і сантиметрів у сантиметрах; вміє розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 11. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

Актуалізація знання послідовності чисел першої сотні.

Слайд 14. Завдання 1. Доповни числові послідовності.

Актуалізація додавання і віднімання числа 1 в межах 10.

Слайд 15. Завдання 2. Усно знайди значення виразів.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Перенесення способу додавання і віднімання числа 1 на числа в межах сотні.

Слайд 16. Завдання 3. Порівняй рівності у стовпчиках. Що спільне в способі міркування?

Первинне закріплення способу додавання і віднімання числа 1 в межах 100.

Слайд 17. Завдання 4. Знайди значення виразів.

Слайд 18. Завдання 5. Встанови, знак якої арифметичної дії пропущено.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 19. Розв’яжи задачу.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Ознайомлення зі значенням терміну «складене іменоване число».

Слайд 21. Завдання 7.

Формування обчислювальної навички додавання і віднімання чисел на підставі десяткового складу.

Слайд 22. Завдання 8. Подай величини в дециметрах і сантиметрах.

Слайд 23. Завдання 9. Подай величини в дециметрах і сантиметрах.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 10. Поміркуй, які числа треба вставити, щоб одержати істинні рівності.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.122).

Слайд 26. Завдання 1. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій.

Слайд 27. Завдання 2. Полічи від 9 до 18; від 27 до 35; від 73 до 81.

Слайд 28-29. Завдання 3. Знайди значення.

Слайд 30. Завдання 4. Визнач довжину відрізка АВ у сантиметрах.

Слайд 31. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33-34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні