Каталог матеріалів

Урок №118 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 118

Тема. Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні

Мета: формування обчислювальних навичок додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; актуалізувати вміння додавати на основі десяткового складу числа в межах 20, віднімання від числа другого десятка його одиниць або десятків; перенести цей спосіб міркування на випадки додавання до круглого числа окремих одиниць, віднімання від двоцифрового числа його десятків або одиниць; формувати вміння виконувати додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; розв’язувати задачі; закріплювати правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів у кілька дій, виконувати дії з круглими числами; розвивати логічне мислення учнів шляхом підбору пропущених чисел для одержання істинних рівностей.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати на основі десяткового складу числа в межах 20, віднімати від числа другого десятка його одиниць або десятків; переносити цей спосіб міркування на випадки додавання до круглого числа окремих одиниць, віднімати від двоцифрового числа його десятків або одиниць; виконувати додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; розв’язувати задачі; знає правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій додавання і віднімання; вміє обчислювати значення виразів у кілька дій, виконувати дії з круглими числами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Поливаємо квіти».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення способу творення чисел першої сотні та десяткового складу чисел першої сотні.

Слайд 13. Завдання 1. Попрацюй із намистинками (кружками).

Слайд 14. Завдання 2. Перевір, чи правильно Олена позначила кількість намистинок картками з числами. Назви склад кожного числа.

Закріплення навички запису чисел першої сотні та десяткового складу чисел першої сотні.

Слайд 15. Завдання 3. Запиши числа. В запису кожного числа підкресли одиниці однією рискою, десятки — двома.

Закріплення взаємозв’язку арифметичних дій додавання та віднімання.

Слайд 16. Завдання 4. Пригадай взаємозв’язок арифметичних дій додавання та віднімання. Обчисли значення сум. Із кожної рівності на додавання склади по дві рівності на віднімання.

Слайд 17. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Формування обчислювальної навички додавання і віднімання чисел на підставі десяткового складу.

Слайд 19. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 20. Завдання 7. Встав пропущені числа, щоб одержати істинні рівності.

Формування уміння розв’язувати задачі.

Слайд 21. Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Формування вміння порівнювати іменовані числа.

Слайд 22. Завдання 9. Порівняй іменовані числа.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.121).

Слайд 24. Завдання 1. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій.

Слайд 25. Завдання 2. Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд 26-27. Завдання 3. Згадай, як пов'язані дії додавання і віднімання. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Слайд 28. Завдання 4. Знайди значення виразів.

Слайд 29. Завдання 5. Здогадайся, які числа пропущені в істинних рівностях.

Слайд 30. Завдання 6. Постав до умови таке запитання, щоб розв'язанням одержаної задачі був вираз 12 – 2; вираз 12 + 2.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32-33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні