Каталог матеріалів

Урок №117 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 117

Тема. Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні

Мета: формування обчислювальних навичок додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; актуалізувати вміння додавати на основі десяткового складу числа в межах 20, віднімання від числа другого десятка його одиниць або десятків; перенести цей спосіб міркування на випадки додавання до круглого числа окремих одиниць, віднімання від двоцифрового числа його десятків або одиниць; формувати вміння виконувати додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; розв’язувати задачі; закріплювати правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів у кілька дій, виконувати дії з круглими числами; розвивати логічне мислення учнів шляхом підбору пропущених чисел для одержання істинних рівностей.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати на основі десяткового складу числа в межах 20, віднімати від числа другого десятка його одиниць або десятків; переносити цей спосіб міркування на випадки додавання до круглого числа окремих одиниць, віднімати від двоцифрового числа його десятків або одиниць; виконувати додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; розв’язувати задачі; знає правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій додавання і віднімання; вміє обчислювати значення виразів у кілька дій, виконувати дії з круглими числами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Математична гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа.

Математичний диктант.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Практична робота з математичним матеріалами «Кружки-намистинки». Перенесення способу міркування при додаванні до 10 будь-якого числа одиниць на числа в межах 100.

Слайд 15. Завдання 1. Попрацюй із намистинками (кружками).

Первинне закріплення способу додавання на основі десяткового складу числа.

Слайд 16. Завдання 2. Знайди значення сум за схемами.

Перенесення способу міркування при відніманні від числа другого десятка його десятків або одиниць на двоцифрові числа першої сотні.

Слайд 17. Завдання 3. Попрацюй із намистинками (кружками).

Первинне закріплення віднімання на основі десяткового складу числа.

Слайд 18. Завдання 4. Знайди значення виразів.

Слайд 19. Завдання 5. Знайди значення виразів хоча б в одному зі стовпчиків.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Формування вмінь виконувати додавання і віднімання на основі десяткового складу числа.

Слайд 21. Завдання 6. Знайди значення виразів. Що спільне у виразах кожного стовпчика?

Слайд 22. Завдання 7. Які числа треба вставити, щоб одержати істинні рівності.

Формування навички креслити відрізки певної довжини.

Слайд 23. Завдання 8. Накресли два відрізки: перший завдовжки 1 дм, а другий відрізок – коротший за нього. Запиши довжини відрізків.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.120).

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд 26. Завдання 2. Знайди значення сум за схемами.

Слайд 27. Завдання 3. Знайди значення різниць за схемами.

Слайд 28. Завдання 4. Знайди значення різниць за схемами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30-31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні