Каталог матеріалів

Урок №116 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 116

Тема. Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка

Мета: формування обчислювальних навичок додавання і віднімання на основі знання десяткового складу числа; актуалізувати вміння порівнювати двоцифрові числа; актуалізувати знання десяткового складу двоцифрових чисел; знайомити учнів з додаванням одиниць до числа 10, з відніманням від чисел другого десятка їх одиниць або десятків; учити додавати й віднімати числа на основі знання їх десяткового складу; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань на підбір знаків арифметичних дій, варіативне мислення — шляхом виконання завдань на утворення двоцифрових чисел з поданих цифр.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати і віднімати на основі знання десяткового складу числа; порівнювати двоцифрові числа; має знання десяткового складу двоцифрових чисел; вміє додавати одиниці до числа 10, додавати й віднімати числа на основі знання їх десяткового складу; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7.  Математична гра «Павутинка».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Міркуємо логічно.

Слайд 12. Міркуємо логічно. Продовжіть запис можливих двоцифрових чисел. У записі одного числа певну цифру можна використати лише один раз.

Математичний диктант.

Слайд 13-15. Математичний диктант.

Актуалізація десяткового складу двоцифрових чисел.

Слайд 16. Завдання 1. Перевір, чи правильно Микита позначив кількість намистинок картками з числами.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом додавання на основі десяткового складу числа.

Слайд 17. Завдання 2. Попрацюй із арифметичними штангами.

Первинне закріплення способу додавання на основі десяткового складу числа.

Слайд 18. Завдання 3. Знайди значення виразів, міркуючи за зразком.

Ознайомлення зі способом віднімання із числа другого десятка його одиниць.

Слайд 19. Завдання 4. Попрацюй із арифметичними штангами.

Первинне закріплення способу віднімання від двоцифрового числа його одиниць.

Слайд 20. Завдання 5. Знайди значення виразів, міркуючи за зразком.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Ознайомлення зі способом віднімання від числа другого десятка його десятків.

Слайд 22. Завдання 7. Прочитай пари чисел. Чим схожі й чим відрізняються числа в парах? Усно склади пари чисел, подібні до даних.

Первинне закріплення способу віднімання від двоцифрового числа його десятків.

Слайд 23. Завдання 7. Знайди значення виразів за зразком.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 24. Завдання 8. Виконай короткий запис задачі. Розв'яжи її.

Формування вмінь порівнювати іменовані числа.

Слайд 25. Завдання 9. Виконай дії з іменованими числами.

Слайд 26. Завдання 10. Встав знаки арифметичних дій, щоб одержати істинні рівності.

Слайд 27. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.119).

Слайд 28. Завдання 1. Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 2. Знайди значення виразів, міркуючи за зразком.

Слайд 30. Завдання 3. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 31. Завдання 4. Знайди значення виразів, міркуючи за зразком.

Слайд 32. Завдання 5. Знайди значення виразів, міркуючи за зразком.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34-35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні