Каталог матеріалів

Урок №114 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Записуємо числа першої сотні. Найбільше одноцифрове число.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 114

Тема. Записуємо числа першої сотні

Мета: формувати знання про двоцифрові числа, десятковий склад двоцифрових чисел; актуалізувати спосіб утворення чисел другого десятка, спосіб утворення чисел першої сотні; знайомити учнів з послідовністю чисел першої сотні; вчити визначати десятковий склад чисел першої сотні; вчити записувати двоцифрові числа; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати варіативне мислення учнів в ході розв’язування процесуальних задач.

Очікувані результати: здобувач освіти має знання про двоцифрові числа, десятковий склад двоцифрових чисел; спосіб утворення чисел другого десятка, спосіб утворення чисел першої сотні; послідовністю чисел першої сотні; вміє визначати десятковий склад чисел першої сотні; записувати двоцифрові числа; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Гра Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Із цих фігур необхідно скласти всі можливі пари. Яка пара наступна? (Є два варіанти).

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Актуалізація способу утворення одноцифрових чисел.

Слайд 15. Завдання 1. Попрацюй із намистинками (кружками).

Актуалізація способу утворення чисел другого десятка.

Слайд 16. Завдання 2. Полічи окремі намистинки. Назви найбільше одноцифрове число. 1) Утвори числа з десятка й одиниць. Познач їх кількість картками із числами. Назви та запиши числа другого десятка.

Слайд 17. Завдання 2. 2) Утвори числа з двох десятків і одиниць. Як утворити числа четвертого десятка.

Актуалізація способу утворення двоцифрових чисел.

Слайд 18. Завдання 3. Перевір, чи правильно позначено кількість намистинок картками з числами. Виправ помилки.

Слайд 19. Завдання 4. Запиши числа, які відповідають кількості намистинок (кружків).

Слайд 20. Рухлива вправа.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з послідовністю чисел першої сотні.

Слайд 21. Завдання 5. Розглянь таблицю чисел «Сотня» на вкладці. Що спільне в числах кожного рядка? Кожного стовпчика? Що відмінне?

Первинне закріплення запису чисел першої сотні.

Слайд 22. Завдання 6. Перевір, чи правильно записала Софійка числа: двадцять сім, сімдесят чотири, дев’яносто три, сімнадцять, шістдесят вісім. Поясни свою відповідь.

Формування вмінь записувати числа першої сотні.

Слайд 23-24. Завдання 7. Продовж числові ряди.

Розвиток варіативного мислення учнів.

Слайд 25. Завдання 8. Зустрілися троє друзів — Іванюк, Петренко і Миколаєнко. Прочитай, про що вони говорять, і визнач, як звуть кожного з друзів.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.117).

Слайд 27. Завдання 1. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій.

Слайд 28. Завдання 2. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 3. Познач картками числа, проілюстровані намистинками.

Слайд 30. Завдання 4. Розглянь таблицю чисел «Сотня» на форзаці 1 підручника. Установи, що спільне в числах кожного рядка? Кожного стовпчика?

Слайд 31-32. Завдання 5. Продовж ряди чисел.

Слайд 33. Завдання 6. Запиши в таблицю розрядів:

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні