Каталог матеріалів

Урок №113 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Записуємо числа другого десятка.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 113

Тема. Записуємо числа другого десятка

Мета: формувати знання про двоцифрові числа, про десятковий склад двоцифрових чисел; актуалізувати вміння учнів додавати та віднімати круглі числа; утворювати числа другого десятка за допомогою намистин-одиниць і низок-десятків; актуалізувати терміни одноцифрове число, двоцифрове число; формувати знання про розряди десятки, одиниці; вчити учнів записувати числа другого десятка; знайомити зі способом утворення двоцифрових чисел із кількох десятків і кількох одиниць; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань випереджувального характеру — на порівняння іменованих чисел, поданих у різних одиницях вимірювання довжини.

Очікувані результати: здобувач освіти має знання про двоцифрові числа, про десятковий склад двоцифрових чисел; вміє додавати та віднімати круглі числа; утворювати числа другого десятка за допомогою намистин-одиниць і низок-десятків; володіє термінами - одноцифрове число, двоцифрове число; має знання про розряди десятки, одиниці; вміє записувати числа другого десятка; ознайомлений зі способом утворення двоцифрових чисел із кількох десятків і кількох одиниць.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

  1. Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Гра Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Із цих фігур необхідно скласти всі можливі пари. Яка пара наступна? (Є два варіанти).

Усне опитування.

Слайд 11-12. Усне опитування.

Актуалізація знань про двоцифрові числа.

Слайд 13. Завдання 1. Дізнайся, яке число одержимо в результаті виконання ланцюжка дій.

Актуалізація знань про одноцифрові та двоцифрові числа.

Слайд 14. Завдання 2. Порівняй числа в кожному рядку; в кожному стовпчику.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з назвами розрядів, записом чисел другого десятка.

Слайд 15. Завдання 3. Поясни, що означають цифри у записі двоцифрового числа.

Слайд 16. Завдання 4. Прочитай числа, записані в таблицях розрядів.

Слайд 17. Завдання 5. Полічи об’єкти й обведи відповідне число. Поясни його запис.

Первинне закріплення запису чисел другого десятка.

Слайд 18. Завдання 6. Які числа відповідають «штангам»? Запиши їх у таблицю.

Формування вмінь записувати числа другого десятка.

Слайд 19. Завдання 7. Запиши в таблиці числа:

Слайд 20. Завдання 8. Запиши числа: чотирнадцять, три, дванадцять, вісімнадцять.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Робота за навчальним зошитом с.12-13. Усна лічба.

Слайд 22. Завдання 1. Дізнайся, яке число одержимо в результаті виконання ланцюжка дій.

Слайд 23. Завдання 2. Попрацюй з намистинками (кружками).

Закріплення вмінь записувати числа другого десятка.

Слайд 24. Завдання 3. Запиши відповідні числа.

Актуалізація десяткового складу чисел другого десятка.

Слайд 25. Завдання 4. Прочитай числа. Скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць? Яке число найбільше? Найменше?

Слайд 26. Завдання 5. Прочитай числа, записані в таблицях розрядів.

Формування вмінь записувати числа другого десятка.

Слайд 27. Завдання 6. Запиши числа:

Формування вміння розв’язувати задачі.

Слайд 28. Розв’яжи задачу.

Закріплення уміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії віднімання.

Слайд 29. Завдання 8. Знайди невідомий компонент.

Закріплення уміння замінювати більші одиниці вимірювання довжини меншими.

Слайд 30. Завдання 9. Запиши величини у сантиметрах; у дециметрах.

Слайд 31. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.116).

Слайд 32. Завдання 1. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій.

Слайд 33. Завдання 2. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 34. Завдання 3. Перевір, чи правильно позначено числа картками.

Слайд 35. Завдання 4. Запиши числа:

Слайд 36. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні