Каталог матеріалів

Урок №112 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Записуємо числа другого десятка. Розряди десятків, розряди одиниць.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 112

Тема. Досліджуємо одноцифрові та двоцифрові числа

Мета: формувати знання десяткового складу чисел; знайомити учнів із термінами одноцифрове число, двоцифрове число; вчити записувати числа другого десятка у вигляді рівності; формувати вміння подавати більші одиниці вимірювання довжини в менших, і навпаки; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань випереджувального характеру — на порівняння іменованих чисел, поданих у різних одиницях вимірювання довжини.

Очікувані результати: здобувач освіти має знання десяткового складу чисел; ознайомлений із термінами - одноцифрове число, двоцифрове число; вміє записувати числа другого десятка у вигляді рівності; подавати більші одиниці вимірювання довжини в менших, і навпаки; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5. Гра «Увімкни світло».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Назвіть фігури в першому ряді; другому ряді. Що цікавого помітили? Назвіть фігури в першому стовпчику; другому стовпчику. Що цікавого помітили? Які мають бути фігури в останньому ряді? в останньому стовпчику? Яку фігуру треба поставити замість знака питання?

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

Актуалізація знань про 1 десяток, способу утворення чисел другого десятка.

Слайд 12. Завдання 1. Попрацюй із намистинками (кружками).

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з термінами «одноцифрове число», «двоцифрове число».

Слайд 13. Завдання 2. На кожному малюнку відшукай серед чисел «зайве».

Слайд 14. Завдання 3. Установи, запис якого числа відрізняється від запису решти чисел.

Первинне закріплення термінів.

Слайд 15. Завдання 4. Полічи предмети. З’єднай кожний малюнок з відповідним числом.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Ознайомлення з десятковим складом чисел і записом чисел другого десятка у вигляді рівності.

Слайд 17-18. Завдання 5. Поміркуй, як утворилися числа.

Закріплення знання запису чисел другого десятка у вигляді рівності.

Слайд 19. Завдання 6. Поміркуй, як утворилося кожне число. Встав у клітинки відповідні числа.

Слайд 20. Завдання 7. Заміни суму числом. Як називають утворені числа?

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 21. Завдання 8. Порівняй іменовані числа. Скористайся схемами.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.115).

Закріплення знань про числа другого десятка.

Слайд 23. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 24. Завдання 2. З’ясуй, що означає цифра ліворуч у записі двоцифрового числа. Що означає цифра праворуч?

Слайд 25. Завдання 3. Прочитай числа, записані в таблицях розрядів.

Слайд 26. Завдання 4. Які числа відповідають «штангам»? Визнач, скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць. Запиши числа в таблицю розрядів.

Слайд 27. Завдання 5. Запиши числа в таблицю розрядів:

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні