Каталог матеріалів

Урок №111 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Утворюємо числа другого десятка.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 111

Тема. Утворюємо числа другого десятка

Мета: формувати розуміння способу утворення двоцифрових чисел із десятка і кількох одиниць; актуалізувати навички кількісної лічби; знайомити зі способом утворення чисел другого десятка; показати за допомогою карток з круглими та одноцифровими числами спосіб запису чисел другого десятка; знайомити учнів із назвами чисел другого десятка; формувати вміння замінювати більші одиниці вимірювання довжини меншими, і навпаки; формувати вміння розв’язувати задачі. Розвивальна задача: розвивати логічне та варіативне мислення учнів шляхом розв’язання процесуальних задач.

Очікувані результати: здобувач освіти має розуміння способу утворення двоцифрових чисел із десятка і кількох одиниць; має навички кількісної лічби; способи утворення чисел другого десятка; спосіб запису чисел другого десятка; ознайомлений із назвами чисел другого десятка; вміє замінювати більші одиниці вимірювання довжини меншими, і навпаки; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6. Гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Назвіть фігури в першому ряді; другому ряді. Що цікавого помітили? Назвіть фігури в першому стовпчику; другому стовпчику. Що цікавого помітили? Які мають бути фігури в останньому ряді? в останньому стовпчику? Яку фігуру треба поставити замість знака питання?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація навичок кількісної лічби.

Слайд 14. Завдання 1. Попрацюй з арифметичними штангами.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом утворення, назвами та записом чисел другого десятка.

Первинне закріплення знань чисел другого десятка.

Слайд 15-22. Завдання 2. Поясни, як одержали числа.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Формування знань чисел другого десятка.

Слайд 24. Завдання 3. Допоможи числам «повернутися» на свої місця.

Формування вміння замінювати більші одиниці вимірювання довжини меншими.

Слайд 25. Завдання 4. Заміни десятки одиницями; дециметри — сантиметрами.

Формування вміння замінювати меншу одиниці вимірювання довжини більшими.

Слайд 26. Завдання 5. Заміни одиниці десятками; сантиметри — дециметрами.

Слайд 27. Завдання 6. Подай величини в сантиметрах; у дециметрах.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 28. Завдання 7. Виконай короткий запис задачі. Розв’яжи задачу.

Розвиток логічного, варіативного мислення учнів.

Слайд 29. Завдання 8. Розв’яжи задачу.

Слайд 30. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.114).

Закріплення знань про числа другого десятка.

Слайд 31. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 32. Завдання 2. Поясни, як утворили числа. Досліди зв’язок між назвою чисел та практичною дією з її утворення. Утвори і назви решту чисел другого десятка.

Слайд 33. Завдання 3. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 34. Завдання 4. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 35. Завдання 5. Поміркуй, як утворили числа. Заміни суму числом. Як називають утворені числа?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 36. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні