Каталог матеріалів

Урок №110 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр».

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 110

Тема. Досліджуємо одиницю вимірювання довжини - дециметр

Мета: формувати уявлення про довжину та процес її вимірювання, про одиницю вимірювання довжини — 1 дециметр; актуалізувати вміння замінювати одиницями числа, подані в десятках; актуалізувати запис круглих чисел, спосіб порівняння, додавання і віднімання круглих чисел; актуалізувати необхідність вибору нової мірки для вимірювання довжини; знайомити з одиницею вимірювання довжини — 1 дециметр; учити подавати більші одиниці вимірювання довжини в менших і навпаки; вчити порівнювати, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини; розвивати в учнів образне мислення шляхом виконання завдань геометричного змісту.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про довжину та процес її вимірювання, про одиницю вимірювання довжини — 1 дециметр; вміє замінювати одиницями числа, подані в десятках; актуалізувати запис круглих чисел, спосіб порівняння, додавання і віднімання круглих чисел; актуалізувати необхідність вибору нової мірки для вимірювання довжини; ознайомлений з одиницею вимірювання довжини — 1 дециметр; вміє подавати більші одиниці вимірювання довжини в менших і навпаки; порівнювати, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математичні приклади.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Актуалізація заміни чисел десятків круглими числами.

Слайд 15. Завдання 1. Перевір, чи правильно записано круглі числа під малюнками. Склади із записаними числами нерівності усно.

Слайд 16. Завдання 2. Заміни десятки одиницями. Назви одержані круглі числа.

Актуалізація вміння порівнювати круглі числа.

Слайд 17. Завдання 3. Порівняй числа.

Актуалізація вмінь виконувати додавання і віднімання круглих чисел.

Слайд 18. Завдання 4. Знайди значення виразів.

Актуалізація знань про процес вимірювання довжини.

Слайд 19. Завдання 5. Попрацюй з арифметичними штангами.

Слайд 20. Завдання 6. Виміряй довжину відрізка АВ різними мірками: a, b, c.

Слайд 21. Рухлива вправа.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з новою одиницею вимірювання довжини – 1 дециметр.

Слайд 22. Завдання 7. Поміркуй, чи зручно вимірювати довжину парти в сантиметрах. Можна використати більшу одиницю вимірювання довжини, наприклад 10 см.

Ознайомлення з прийомом подання числа дециметрів у сантиметрах, його первинне закріплення.

Слайд 23. Завдання 8. Заміни десятки одиницями; дециметри — сантиметрами. Заміни десятки одиницями; дециметри — сантиметрами.

Слайд 24. Завдання 9. Заміни одиниці десятками; сантиметри — дециметрами.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 25. Завдання 10.

Закріплення знань про круглі числа.

Слайд 26. Завдання 11. Доповни ряд круглих чисел.

Слайд 27. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.113).

Закріплення знань про круглі числа.

Слайд 28. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Закріплення знань про вимірювання довжини.

Слайд 29. Завдання 2. Виміряй довжину відрізка АВ різними мірками: а, b, c, k.

Закріплення знань про вимірювання довжини – 1 дм.

Слайд 30. Завдання 3. Поміркуй, чи зручно вимірювати довжину ноутбука в сантиметрах. Якщо не зручно, то можна використати більшу одиницю вимірювання довжини, наприклад 10 см.

Слайд 31. Завдання 4. Заміни десятки одиницями; дециметри — сантиметрами.

Слайд 32. Завдання 5. Заміни одиниці десятками; сантиметри — дециметрами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні