Каталог матеріалів

Урок №109 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 109

Тема. Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа

Мета: формувати уявлення про круглі числа; актуалізувати поняття десятка, лічби десятками; знайомити з поняттям круглого числа; вчити записувати круглі числа та пояснювати, що позначає кожна цифра в запису круглого числа; вчити порівнювати круглі числа, додавати і віднімати круглі числа на основі заміни їх десятками; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати варіативне мислення учнів у ході відновлення знаків арифметичних дій в істинних рівностях.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про круглі числа; поняття десятка, лічби десятками; вміє записувати круглі числа та пояснювати, що позначає кожна цифра в запису круглого числа; порівнювати круглі числа, додавати і віднімати круглі числа на основі заміни їх десятками; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть всі геометричні фігури. Визначте закономірність, за якою відбувається зміна ознаки. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

Актуалізація поняття десятка та лічби десятками.

Слайд 12. Завдання 1. Попрацюй з намистинками (кружками). Розглянь записи, які зробили учні. Порівняй числа в кожному рядку; кожному стовпчику.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з круглими числами.

Слайд 13. Завдання 2. Завдання 2. Досліди число 10.

Слайд 14-15. Завдання 3. Завдання 3. Скільки десятків у кожній групі низок? Назви відповідне число. Чим схожі записані числа?

Первинне закріплення запису круглих чисел.

Слайд 16. Завдання 4. Дізнайся, яке число одержимо в результаті виконання ланцюжка дій.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Завдання 5. Полічи предмети десятками. З’єднай лінією предмети і відповідні числа.

Слайд 19. Завдання 6. Запиши круглі числа. Підкресли в них цифри, які позначають кількість десятків.

Ознайомлення зі способом порівняння круглих чисел на основі заміни їх десятками.

Слайд 20. Завдання 7. Порівняй десятки. Порівняй круглі числа. У чому підказка?

Слайд 21. Завдання 8. Порівняй круглі числа, замінивши їх десятками.

Ознайомлення з додаванням і відніманням круглих чисел.

Слайд 22. Завдання 9. Знайди значення першого виразу в стовпчику. Знайди значення другого виразу. Яка підказка була в першому виразі?

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.112).

Закріплення знань про круглі числа.

Слайд 24. Завдання 1. Досліди число 10.

Слайд 25. Завдання 2. Скільки десятків у кожній групі низок? Назви відповідне число. Чим схожі записані числа?

Слайд 26. Завдання 3. У кожному стовпчику порівняй десятки, а потім круглі числа. У чому підказка?

Слайд 27. Завдання 4. Порівняй круглі числа, замінивши їх десятками.

Слайд 28. Завдання 4. Порівняй круглі числа, замінивши їх десятками.

Слайд 29. Завдання 6. Виконай обчислення з круглими числами, замінивши їх десятками.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні