Каталог матеріалів

Урок №108 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 108

Тема. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки

Мета: формувати в учнів поняття десятка як лічильної одиниці, актуалізувати усвідомлення, що 1 десяток містить 10 одиниць; актуалізувати лічбу одиницями, лічбу десятками; вчити порівнювати числа, подані в десятках; ознайомити з додаванням і відніманням чисел, поданих в десятках; формувати вміння порівнювати число та математичний вираз, математичні вирази; формувати вміння розв’язувати задачі, розвивати варіативне мислення учнів у ході добору знаків арифметичних дій.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про десяток як лічильну одиницю, що 1 десяток містить 10 одиниць; вміє порівнювати числа, подані в десятках; ознайомлений з додаванням і відніманням чисел, поданих в десятках; вміє порівнювати число та математичний вираз, математичні вирази; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Математична естафета «Порівняй». Виграє та команда, учасники якої матимуть найменшу кількість помилок. Встав пропущені числа.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Актуалізація поняття десятка та лічби десятками.

Слайд 15. Завдання № 1.

Слайд 16. Завдання 2. Попрацюй з кружками-намистинками.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з порівнянням чисел, виражених у десятках.

Слайд 17. Завдання 3. На кожному малюнку полічи яйця десятками. Визнач, яких яєць більше — білих чи коричневих. Обведи більшу кількість яєць лінією.

Первинне закріплення вмінь порівнювати десятки.

Слайд 18. Завдання 4. Скільки окремих намистинок-одиниць зліва? справа? Порівняй числа.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Ознайомлення з додаванням і відніманням чисел, виражених у десятках.

Слайд 20. Завдання 5. Порівняй числа, подані одиницями; десятками.

Слайд 21. Завдання 6. Попрацюй з кружками-намистинками.

Слайд 21. Завдання 7. У кожному стовпчику знайди спочатку значення першого виразу. Поміркуй, як одержаний результат допоможе тобі знайти значення другого виразу. Знайди значення другого виразу в стовпчику.

Формування вмінь складати короткий запис та розв’язувати задачі.

Слайд 23. Завдання 8. Виконай короткий запис задачі. Розв’яжи її.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.111).

Закріплення вмінь порівнювати десятки.

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 26. Завдання 2. З'ясуй, скільки окремих намистинок-одиниць зліва; справа. Порівняй числа. З'ясуй, скільки низок-десятків зліва; справа. Порівняй числа.

Слайд 27. Завдання 3. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 28. Завдання 4. Спочатку знайди значення виразу в першому рядку стовпчика, а потім – у другому. У чому підказка?…

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія. Вправа «Валіза».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні