Каталог матеріалів

Урок №107 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо лічильну одиницю «десяток».

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 107

Тема. Досліджуємо лічильну одиницю «десяток»

Мета: формувати поняття про десяток як лічильну одиницю. Дидактична задача: знайомити учнів з групуванням предметів при лічбі великої кількості предметів; знайомити з новою лічильною одиницею — десятком; учити лічити десятками; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази, виконувати додавання і віднімання з іменованими числами, розвивати в учнів образне мислення шляхом виконання завдань геометричного змісту.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про десяток як лічильну одиницю, з групуванням предметів при лічбі великої кількості предметів; знайомити з новою лічильною одиницею — десятком; учити лічити десятками; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази, виконувати додавання і віднімання з іменованими числами

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Математичні приклади. Гра «Фокус».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть всі геометричні фігури. Визначте закономірність, за якою відбувається зміна ознаки. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення десятком як складеною лічильною одиницею.

Слайд 14. Завдання 1. З'ясуй, вишень більше чи менше, ніж 10? Як дізнатися, скільки вишень, якщо вміємо лічити лише до 10? Полічи гілочки вишень. Скільки вишень на одній гілочці? Чого більше: трійок вишень чи окремих вишень?

Слайд 15. Завдання 2. Оксана назбирала в полі цілу купу колосків. Їх потрібно їх полічити. Як полічити колоски, якщо Оксана вміє лічити лише до 10.

Первинне закріплення поняття десятка.

Слайд 16-17. Завдання 3. 1) Полічи палички одиницями; десятками. 2) До малюнка, наведеного вище, учень зробив такий запис: Чим відрізняються ці ряди чисел? Чим вони схожі?

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення поняття десятка.

Слайд 19. Завдання 4. Обведи синім олівцем 3 десятки кружків-намистинок, зеленим — 5 десятків, жовтим — 6 десятків.

Формування вмінь лічити десятками як простими одиницями.

Слайд 20. Завдання 5. Полічи кружки-намистинки десятками.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 21. Завдання 6. Підкресли в задачі ключові слова. Обведи числові дані в кружок. Виконай короткий запис задачі. Розв’яжи задачу.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.110).

Закріплення поняття «десяток».

Слайд 23. Завдання 1. Оксана назбирала в полі в'язку колосків. Їх потрібно полічити. Як полічити колоски, якщо Оксана вміє лічити лише до 10.

Слайд 24. Завдання 2. Полічи палички одиницями; десятками.

Завдання № 3 виконується з коментуванням.

Слайд 25. Завдання 3. Попрацюй із математичними матеріалами. Полічи намистинки десятками.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 26. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28-29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні