Каталог матеріалів

Урок №106 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо властивості величин: ціле, частина.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 106

Тема. Досліджуємо властивості величин

Мета: формувати поняття про загальну властивість величин, формувати уявлення про довжину, масу, місткість як адитивні величини, вчити знаходити величину цілого шляхом додавання величин його частин; формувати вміння складати короткий запис задачі, розв’язувати прості задачі; закріплювати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати навички побудови відрізків заданої довжини, розвивати в учнів образне мислення шляхом виконання завдань геометричного змісту.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про загальну властивість величин, уявлення про довжину, масу, місткість як адитивні величини, вміє знаходити величину цілого шляхом додавання величин його частин; складати короткий запис задачі, розв’язувати прості задачі; обчислювати значення виразів на дві дії; має навички побудови відрізків заданої довжини.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення властивістю довжини цілого відрізка як суми довжин його частин.

Слайд 12. Завдання 1. Поясни за малюнком, як за допомогою смужки завдовжки 3 см можна виміряти довжину закладки.

Узагальнення уявлення про основну властивість величин.

Слайд 13-14. Завдання 2. Розглянь кожний малюнок. З яких частин складається ціле? З яких відрізків складається цілий відрізок? Що можна сказати про його довжину; про масу кошика з виноградом; місткість посудини?

Закріплення уявлення про основну властивість величин.

Слайд 15. Завдання 3. Розглянь кожний малюнок. Назви частини цілого. З чого складається величина цілого в кожному випадку?

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17. Завдання 4. Визнач довжини ламаних. Запиши відповідні рівності.

Слайд 18. Завдання 5. Прокоментуй ситуацію. Визнач масу цілого торта.

Слайд 19. Завдання 6. Прокоментуй ситуацію. Визнач загальну масу фруктів.

Формування вмінь складати короткий запис до задачі.

Слайд 20. Завдання 7. Підкресли в тексті задачі ключові слова, обведи числові дані. Виконай короткий запис задачі. Розв’яжи задачу.

Слайд 21. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.109).

Закріплення уявлення про основну властивість величин.

Слайд 22. Завдання 1. Розглянь кожний малюнок. З яких частин складається ціле? З яких частин складається вся стрічка? Поміркуй, що можна сказати про довжину всієї стрічки; про масу цілого торта; місткість посудини.

Слайд 23. Завдання 2. Розглянь кожний малюнок. Назви частини цілого. Із чого складається величина цілого в кожному випадку?

Слайд 24. Завдання 3. Прокоментуй ситуацію. Визнач масу всього винограду.

Закріплення знань про вимірювання відрізків.

Слайд 25. Завдання 4. Визнач довжину ламаної.

Закріплення знань складати короткий запис задачі.

Слайд 26. Завдання 5. Склади короткий запис задачі. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28-29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Валіза».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні