Каталог матеріалів

Урок №105 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Записуємо задачу коротко. Опорна схема задачі.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 105

Тема. Записуємо задачу коротко

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, ознайомити учнів з опорними схемами простих задач перших п’яти видів; учити складати короткий запис задачі з використанням опорної схеми; закріплювати вміння порівнювати математичний вираз і число або два математичні виразі; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати правила знаходження невідомого компонента, розвивати в учнів варіативне мислення у ході виконання завдань на підбір знаків арифметичних дій для одержання істинної нерівності.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати задачі, ознайомлений з опорними схемами простих задач перших п’яти видів; вміє складати короткий запис задачі з використанням опорної схеми; порівнювати математичний вираз і число або два математичні виразі; обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати правила знаходження невідомого компонента.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Математична гра «Увімкни світло».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

Напишіть каліграфічно число-відповідь: знайдіть суму чисел 7 і 3.

Відповідь: 10.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з опорними схемами простих задач.

Слайд 15-16. Завдання 1. Прочитай задачі. Добери до кожної задачі короткий запис. Знайди відповідну опорну схему на с. 15-16 вкладці «Опорні схеми простих задач».

Первинне закріплення складання короткого запису задач із використанням опорних схем.

Слайд 17-18. Завдання 2. До кожної задачі знайди на вкладці опорну схему. На які слова-ознаки слід орієнтуватися? Вибери одну задачу та склади її короткий запис.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вмінь самостійно складати короткий запис задачі за опорними схемами, розв’язувати прості задачі.

Слайд 20-21. Завдання 3. До кожної задачі виконай короткий запис і схему.

Розв’яжи задачі.

Закріплення правил знаходження невідомих доданка, зменшуваного, від’ємника.

Завдання № 4 виконується з коментарем.

Слайд 22. Завдання 4. Знайди невідомий компонент або результат дії віднімання. Заповни таблицю.

Формування вмінь порівнювати два математичні вирази.

Завдання № 5 виконується з коментарем.

Слайд 22. Завдання 5. Встав пропущені знаки арифметичних дій в істинних нерівностях.

Розвиток варіативного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 6. Задача.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.108).

Закріплення обчислювальних навичок.

Завдання № 1. Колективна робота.

Слайд 26. Завдання 1. Виконай дії зі стрілками.

Формування вмінь добирати короткий запис задачі.

Завдання № 2 виконується з коментарем.

Слайд 27-29. Завдання 2. Добери до кожної задачі короткий запис. Знайди відповідну опорну схему на форзаці 2 підручника.

Закріплення вмінь знаходити невідомий компонент при відніманні.

Завдання № 4 виконується з коментуванням.

Слайд 30. Завдання 4. Визнач, які числа пропущено в таблиці.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32-33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Валіза».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні