Каталог матеріалів

Урок №104 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Перевіряємо свої досягнення з теми «Додавання і віднімання в межах 10. Задача»

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 104

Тема. Перевіряємо свої досягнення

Мета: закріпити та узагальнити знання та вміння учнів виконувати арифметичні дії з іменованим числами, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості; порівнювати вирази з іменованими числами; вчити розв’язувати задачі, які містять іменовані числа, подані в одиницях місткості; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє виконувати арифметичні дії з іменованим числами, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості; порівнювати вирази з іменованими числами; розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

Завдання 1.

 

Слайд 6. Завдання 1. Складіть вирази, скориставшись підказкою.

Завдання 2.

Слайд 7. Завдання 2. Знайдіть значення виразів за схемами.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

Завдання 3.

Слайд 9. Завдання 3. Вставте пропущені числа.

Завдання 4.

Слайд 10. Завдання 4. Визначте, яка завдовжки кожна риба.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

Завдання 5.

Слайд 11. Завдання 5. Складіть запитання до схеми задачі. Запишіть відповідну рівність.

Завдання 6.

Слайд 12. Завдання 6. Закінчіть виконання короткого запису. Розв’яжіть задачу.

Слайд 13. Рухлива вправа.

ІІІ. Робота за підручником (с.107).

Додаткові завдання з підручника.

Завдання № 1.

Слайд 14. Завдання 1. Відшукай помпон, який «відірвався» від шарфа.

Завдання № 2.

Слайд 15. Завдання 2. Доповни числа в кожному ряді до 10.

Завдання № 3.

Слайд 16. Завдання 3. Визнач масу кавуна; гарбуза.

Завдання № 4.

Слайд 17. Завдання 4. Визнач, скільки сантиметрів стрічки за блакитним чотирикутником.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок змагань. Оголошення результатів. Нагородження учасників.

Слайд 18. Підсумок змагань. Оголошення результатів. Нагородження учасників.

Виконання Online завдання.

Слайд 19. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 20. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні