Каталог матеріалів

Урок №103 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вимірюємо місткості посудин. 1 літр — 1 л.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 103

Тема. Вимірюємо місткості посудин

Мета: формувати поняття про величину — місткість посудин; про процес вимірювання місткості та одиницю вимірювання місткості — 1 літр; актуалізувати вміння вимірювати та порівнювати відрізки за довжиною, визначати масу предметів за допомогою терезів; знайомити з величиною місткість, учити порівнювати місткості посудин «на око»; знайомити з одиницею вимірювання місткості 1 літр; розкрити сутність процесу вимірювання місткості; вчити виконувати арифметичні дії з іменованим числами, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості; порівнювати вирази з іменованими числами; вчити розв’язувати задачі, які містять іменовані числа, подані в одиницях місткості; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про величину - місткість посудин; про процес вимірювання місткості та одиницю вимірювання місткості — 1 літр; вміє вимірювати та порівнювати відрізки за довжиною, визначати масу предметів за допомогою терезів; ознайомлений з величиною місткість, вміє порівнювати місткості посудин «на око»; ознайомлений з одиницею вимірювання місткості 1 літр; вміє виконувати арифметичні дії з іменованим числами, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості; порівнювати вирази з іменованими числами; розв’язувати задачі, які містять іменовані числа, подані в одиницях місткості.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математичні приклади. Гра «Робимо сік».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть всі геометричні фігури. Визначте закономірність, зя якою відбувається зміна ознаки. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація вмінь вимірювати довжини відрізків і порівнювати відрізки за довжиною; визначати масу предметів за допомогою терезів і порівнювати маси двох тіл.

Слайд 14. Завдання 1. Виміряй довжини відрізків. Який відрізок є найдовшим? найкоротшим?

Актуалізація способу вимірювання маси.

Слайд 15. Завдання 2. Визнач масу предметів за малюнками. Чого більше: овочів чи фруктів?

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з величиною «місткість».

Слайд 16. Завдання 3. Посудини мають місткість. Порівняй «на око» місткості посудин у парах.

Слайд 17-18. Завдання 4. Сашко вимірював місткість відра «в чайниках» і місткість чайника — «в банках». Він одержав такі результати: 1 відро = 2 чайники води; 1 чайник = 2 банки води. Скільки банок води вміститься у відрі?

Слайд 19. Рухлива вправа.

2. Закріплення уявлення про процес вимірювання місткості.

Слайд 20. Завдання 5. Визнач місткість каструлі в літрах, якщо відомо, що для її заповнення слід вилити воду з усіх банок, зображених на малюнку.

Формування вмінь порівнювати іменовані числа.

Слайд 21. Завдання 6. Порівняй іменовані числа.

Слайд 22. Завдання 7. Виконай арифметичні дії з іменованими числами, скориставшись підказками.

Слайд 23. Завдання 8. Виконай арифметичні дії з іменованими числами, скориставшись підказками.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 24. Завдання 9. Закінчи виконання короткого запису. Розв’яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.106).

Закріплення вмінь порівнювати місткість посудин.

Слайд 26. Завдання 1. Посудини мають місткість. Порівняй «на око» місткості посудин у парах.

Слайд 27. Завдання 2. Щоб виміряти місткість відра, дідусь узяв бутель і банку. За його підрахунками у відро вміщається 3 бутля або 9 банок води. Поміркуй, від чого залежали результати вимірювання місткості відра дідусем?

Слайд 28. Завдання 3. Відомо, що для заповнення каструлі слід вилити воду з усіх банок, зображених на малюнку. Місткість кожної банки – 1 літр. Визнач місткість каструлі в літрах.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 29. Завдання 4. Закінчи виконання короткого запису. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Оберіть цукерку».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні