Каталог матеріалів

Урок №102 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 102

Тема. Вимірюємо маси предметів

Мета: формувати поняття про величину — масу предметів, уявлення про процес вимірювання маси та одиницю маси — 1 кг; актуалізувати вміння порівнювати відрізки за довжиною, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини; актуалізувати спосіб порівняння математичних виразів на основі обчислення їх значень і порівняння одержаних чисел; знайомити з порівнянням математичних виразів, у запис яких входять іменовані числа, подані в одиницях довжини, із логічним способом порівняння математичних виразів; знайомити з величиною — масою предметів; учити порівнювати предмети за масою; підвести до необхідності вимірювання маси предметів і вибору еталону — одиниці маси 1 кг; учити визначати масу предметів за допомогою терезів і набору гирь; порівнювати іменовані числа, подані в одиницях маси, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях маси, учити розв’язувати задачі, які містять такі іменовані числа; розвивати в учнів логічне мислення в ході порівняння математичних виразів логічним способом.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про величину - масу предметів, уявлення про процес вимірювання маси та одиницю маси — 1 кг; вміє порівнювати відрізки за довжиною, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини; вміє порівнювати математичних виразів на основі обчислення їх значень і порівнювати одержані чисел; ознайомлений з порівнянням математичних виразів, у запис яких входять іменовані числа, подані в одиницях довжини, з величиною — масою предметів; вміє порівнювати предмети за масою.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-8. Усний рахунок. Вправа «Розсади героїв».

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 13. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 14. Усне опитування.

Актуалізація вмінь вимірювати довжини відрізків і порівнювати відрізки за довжиною.

Слайд 15. Завдання 1. Виміряй і запиши довжини відрізків. Який відрізок довший? На скільки? Склади відповідну рівність, скориставшись підказками.

Актуалізація вмінь додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини.

Слайд 16. Завдання 2. Знайди значення виразів, скориставшись підказками.

Актуалізація вміння порівнювати математичні вирази.

Слайд 17-18. Завдання 3. Порівняй вирази за схемами.

Слайд 19. Рухлива вправа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення учнів з величиною «маса», з порівнянням предметів за масою, одиницею вимірювання маси.

Слайд 20. Завдання 4. Порівняй пари предметів за їх масою. Що важче? Що легше?

Слайд 21. Завдання 4. Порівняй пари предметів за їх масою. Що важче? Що легше? Завдання 5. Розглянь пристрій для вимірювання маси — терези. Визнач за малюнками, які предмети легші; які важчі; які однакові за масою.

Слайд 22-23. Завдання 6. Визнач масу киці «в мишах» і «в пташенятах».

2. Формування вмінь порівнювати іменовані числа, подані в одиницях маси.

Слайд 24. Завдання 7. Порівняй іменоване число і математичний вираз.

Ознайомлення з логічним способом порівняння математичних виразів.

Слайд 25. Завдання 8. Спробуй знайти в записах «секрет». Розгадай його та порівняй вирази без обчислень.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.105).

Закріплення вмінь визначати масу предметів.

Слайд 27. Завдання 1. Хто або що важче? Хто або що легше?

Слайд 28. Завдання 2. Розглянь пристрій для вимірювання маси – терези. Визнач за малюнками, які предмети легші; які важчі; які однакові за масою.

Слайд 29. Завдання 3. Визнач масу кота в «мишенятах» і в «пташенятах».

Слайд 30. Завдання 4. Визнач за малюнками маси об'єктів у кілограмах.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Оберіть цукерку».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні