Каталог матеріалів

Урок №100 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо число і математичний вираз.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 100

Тема. Порівнюємо число і математичний вираз

Мета: формувати в учнів уміння порівнювати математичний вираз і число, формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; актуалізувати спосіб порівняння математичного виразу та числа на основі обчислення значення виразу; ознайомити з логічним способом порівняння математичного виразу та числа; закріплювати знання табличних результатів; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії; закріплювати знання правил знаходження невідомих доданка, зменшуваного, від’ємника; вчити розв’язувати задачі; розвивати в учнів образне мислення в ході виконання завдань з геометричним змістом; розвивати варіативне мислення в ході добору чисел та знаків арифметичних дій для одержання істинних рівностей і нерівностей.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати математичний вираз і число; має обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; актуалізувати спосіб віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання, ознайомлений з логічним способом порівняння математичного виразу та числа; вміє знаходити значення виразів на дві дії; має знання правил знаходження невідомих доданка, зменшуваного, від’ємника; вміє розв’язувати задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математичні приклади. Гра «Гол».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Якого кольору криві лінії? Чим вони відрізняються? Якого кольору ламані лінії? Чим вони відрізняються? Назвіть незамкнені лінії. [Зелена крива лінія, червона ламана лінія.] Назвіть замкнені лінії. [Синя крива лінія, фіолетова ламана лінія.

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація вміння порівнювати число і математичний вираз шляхом обчислення значення виразу.

Слайд 14-15. Завдання 1. Виконай порівняння, скориставшись підказками.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення учнів з логічним способом порівняння числа та математичного виразу.

Слайд 16. Завдання 2. Порівняй, не обчислюючи значення виразів. Поясни, як це зробити.

Первинне закріплення логічного способу порівняння числа та математичного виразу.

Слайд 17. Завдання 3. Розподіли нерівності на групи за способом порівняння: без обчислення; з обчисленням.

Формування вмінь знаходити значення виразів на дві дії.

Слайд 18-19. Завдання 4. Знайди значення виразів, скориставшись підказками (виконуємо арифметичні дії у тому порядку, у якому вони записані).

Слайд 20. Рухлива вправа.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 21. Завдання 5. Прочитай задачу. Чого бракує? Доповни умову, розв'яжи задачу.

Слайд 22. Завдання 6. Склади умову задачі до запитання та виразу.

Закріплення логічного способу порівняння математичного числа та математичного виразу.

Слайд 23. Завдання 7. Встав пропущені знаки арифметичних дій в істинних рівностях.

Закріплення знань про зміну різниці залежно від зміни зменшуваного.

Слайд 24. Завдання 8. Досліди, як зміна зменшуваного впливає на значення різниці. Доповни рівності за схемами.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 25. Завдання 9. З'ясуй, скільки трикутників зображено на кресленні. Назви ці трикутники.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.102).

Закріплення знань про віднімання чисел другої п’ятірки.

Слайд 27. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Закріплення вмінь порівнювати число і вираз.

Слайд 28. Завдання 2. Виконай порівняння.

Слайд 29. Завдання 3. Порівняй, не обчислюючи значення виразів. Поясни, як це зробити.

Слайд 30. Завдання 4. Розподіли нерівності на групи за способом порівняння: без обчислення; з обчисленням.

Закріплення вмінь складати задачу за коротким записом.

Слайд 31-32. Завдання 5. Склади задачу про велосипеди за короткими записами. Розв'яжи хоча б одну з них.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні