Каталог матеріалів

Урок №10 для 1 класу з математики за Н. Листопад - Порівняння. Стільки само. Стільки, скільки.

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад». 2023 рік.

Урок №10. Тема. Порівняння кількості предметів. Поняття «стільки само», «стільки, скільки».

Мета: ознайомити із поняттям «стільки само» та «стільки, скільки» вчити учнів порівнювати предмети за кількістю; формувати навички лічби об’єктів; вчити розрізняти геометричні фігури; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: розпізнає форму оточуючих предметів; розрізняє геометричні фігури — круг, многокутник (трикутник, чотирикутник), куб, кулю, циліндр; розпізнає і описує предмети за їх формою; будує многокутники із підручного матеріалу.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи.

Слайд 4. Підготовчі вправи.

Актуалізація знань.

Слайд 5. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 6. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 7-8. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Лічба. Кількість предметів.

Слайд 11. Робота з посібником. Поняття «стільки само».

Слайд 12. Робота з посібником. Поняття «стільки само».

Слайд 13. Робота з посібником. Завдання для кмітливих.

Слайд 14. Робота з посібником. Завдання для кмітливих.

Лічба. Порівняння предметів.

Слайд 15. Завдання для кмітливих.

Слайд 16. Слухання вірша «Черевички».

Слайд 17. Порівняння кількості предметів.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Слайд 19-20. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 21. Робота у посібнику. Пиши правильно.

Слайд 22. Пальчикова гімнастика.

Слайд 23. Робота у посібнику.

Слайд 24. Робота у посібнику. Робота в парах.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26-27. Закріплення вивченого матеріалу.

Слайд 28. Цікаві математичні завдання.

Слайд 29. Робота з конструктором «LEGO».

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «5 питань».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні