Каталог матеріалів

Урок №99 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 99

Тема. Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки

Мета: формувати в учнів вміння порівнювати математичний вираз і число; формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; актуалізувати спосіб віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання, скласти таблиці віднімання чисел другої п’ятірки; формувати розуміння залежності різниці від зміни зменшуваного, залежності суми від зміни першого доданка; формувати вміння порівнювати число і математичний вираз; формувати уявлення про істинні та хибні рівності й нерівності; вчити розв’язувати задачі; закріплювати застосування правила знаходження невідомих компонентів; розвивати в учнів функціональне мислення в ході досліджування впливу зміни доданка або зменшуваного на результат арифметичної дії; розвивати логічне мислення шляхом виконання завдань із логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати математичний вираз і число; має обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; актуалізувати спосіб віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання, скласти таблиці віднімання чисел другої п’ятірки; має розуміння залежності різниці від зміни зменшуваного, залежності суми від зміни першого доданка; вміє порівнювати число і математичний вираз; має уявлення про істинні та хибні рівності й нерівності; вміє застосувати правила знаходження невідомих компонентів.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математичні приклади. Гра «Хто сховався в Кіндері?»

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Назвіть відрізки, промені, прямі лінії. Чим відрізняється відрізок від променя? відрізок від прямої? промінь від прямої? Назвіть прямі, які перетинаються. Назвіть прямі, які не перетинаються.

Математичний диктант.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Складання таблиць віднімання чисел 6, 7, 8, 9.

Слайд 15. Завдання 1. Склади таблиці віднімання. Досліди, як змінюється зменшуване. Як ця зміна впливає на значення різниці?

Первинне закріплення вивчених таблиць. Формування знання залежності різниці від зміни зменшуваного.

Слайд 16. Завдання 2. Досліди, як зміна компонента впливає на результат. Запиши пропущені числа.

Формування обчислювальних навичок.

Слайд 17-18. Завдання 3. Знайди значення виразів у двох будь-яких стовпчиках.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 20-21. Завдання 4. Склади задачі про автомобілі за короткими записами. Розв’яжи хоча б одну задачу.

Формування вмінь порівнювати число і математичний вираз, математичний вираз і число.

Слайд 22. Завдання 5. Виконай порівняння за схемами.

Закріплення правила знаходження невідомого компоненту арифметичної дії додавання.

Слайд 23. Завдання 6. Знайди невідомий компонент або результат дії додавання. Заповни таблицю.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 7. Мишко вищий за Тарасика, але нижчий за Сашка. Тарасик вищий за Петрика. Хто із хлопчиків є найнижчим? Найвищим?

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.102).

Закріплення знань про віднімання чисел другої п’ятірки.

Слайд 26. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 27. Завдання 2. Перевір, чи правильно складено таблиці. Як змінюються зменшувані? Як ця зміна впливає на значення різниць?

Слайд 28. Завдання 3. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Здогадайся. Як отримана нерівність допоможе порівняти вираз і число в другому рядку стовпчика.

Слайд 29. Завдання 4. Досліди, як зміна компонента впливає на результат.

Слайд 30. Завдання 5. Виконай порівняння за схемою.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні