Каталог матеріалів

Урок №98 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо число і математичний вираз.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 98

Тема. Порівнюємо число і математичний вираз

Мета: формувати в учнів уміння порівнювати число та математичний вираз; формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; актуалізувати способи порівняння чисел, в тому числі правило різницевого порівняння; ознайомити зі способом порівняння числа та математичного виразу; формувати поняття про істинні та хибні рівності й нерівності; вчити розв’язувати задачі, добирати короткий запис до задачі; формувати вміння віднімати числа другої п’ятірки на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; закріплювати застосування правила знаходження невідомого компоненту; розвивати в учнів образне мислення в ході виконання завдань з геометричним змістом; розвивати варіативне мислення під час визначення відповідних знаків арифметичних дій або чисел, щоб одержати істинну рівність або нерівність.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати число та математичний вираз; вміє розв’язувати задачі; знає способи порівняння чисел, в тому числі правило різницевого порівняння; ознайомлений зі способом порівняння числа та математичного виразу; має поняття про істинні та хибні рівності й нерівності; вміє розв’язувати задачі, добирати короткий запис до задачі; віднімати числа другої п’ятірки на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вміє застосувати правила знаходження невідомого компоненту.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6. Математичні приклади. Гра «Робимо сік».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Назвіть кожну фігуру. Що ви знаєте про куб?

Математичний диктант.

Слайд 12-13. Математичний диктант.

Актуалізація способу порівняння чисел і правила різницевого порівняння.

Слайд 14. Завдання 1. Порівняй числа. Усно визнач, на скільки в кожній парі одне число більше або менше за інше.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом порівняння числа і математичного виразу та математичного виразу і числа.

Слайд 15. Завдання 2. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Як допоможе отримана нерівність порівняти вираз і число в другому рядку стовпчика?

Слайд 16. Завдання 3. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Порівняй вираз і число у другому рядку, скориставшись підказками.

Слайд 17. Завдання 4. У кожному стовпчику спочатку знайди значення виразу, а потім виконай порівняння за схемою. Зроби висновок про результат порівняння виразу та числа.

Формування вмінь порівнювати математичний вираз і число.

Слайд 18. Завдання 5. Встав пропущені знаки арифметичних дій.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 20-23. Завдання 6. Добери до кожної задачі короткий запис. Розв'яжи хоча б одну задачу. Чим задачі схожі? Чим відрізняються?

Формування вмінь знаходити невідомий компонент.

Слайд 24. Завдання 7. Знайди невідомі компоненти. Запиши відповідні вирази.

Формування вмінь виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 25. Завдання 8. Знайди виразів за схемами.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.101).

Закріплення знань про віднімання чисел другої п’ятірки.

Слайд 27. Завдання 1. Поясни за схемами, як можна виконати віднімання.

Закріплення вмінь порівнювати число і вираз.

Слайд 28. Завдання 2. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Здогадайся. Як отримана нерівність допоможе порівняти вираз і число в другому рядку стовпчика.

Слайд 29. Завдання 3. Виконай порівняння за схемами.

Закріплення вмінь складати короткий запис до задачі.

Слайд 30-33. Завдання 4. Добери короткий запис до кожної задачі. Розв'яжи хоча б одну задачу. Чим вони схожі? Чим вони розрізняються?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні