Каталог матеріалів

Урок №97 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Віднімаємо числа другої п’ятірки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 97

Тема. Віднімаємо числа другої п’ятірки

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; вміння розв’язувати задачі; закріплювати знання правил знаходження невідомого компонента, вчити складати короткий запис до задачі та розв’язувати задачі; вчити складати запитання до поданої умови або умову до поданого запитання; формувати вміння виконувати віднімання чисел другої п’ятірки; закріпити способи порівняння чисел; здійснити підготовчу роботу до порівняння числа та математичного виразу; логічне мислення учнів під час виконання завдань на добір знаків арифметичних дій або чисел, щоб одержати істинну рівність, шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати прості задачі; вміє знаходити невідомий компонент, складати короткий запис до задачі та розв’язувати задачі; складати запитання до поданої умови або умову до поданого запитання; виконувати віднімання чисел другої п’ятірки; способи порівняння чисел; має знання правил знаходження невідомого компонента.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури. Назвіть кожну фігуру. Що в них спільного? Як ці фігури назвати одним словом? Що ви знаєте про чотирикутник. Назвіть буквами один із чотирикутників. Назвіть його сторони, вершини.

Математичний диктант.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

Актуалізація складу чисел.

Слайд 15. Завдання 1. Склад яких чисел записано на парасольках?

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Ознайомлення з правилами знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника.

Слайд 16. Завдання 2. Поясни за схемами, як можна виконати віднімання. Закінчи обчислення за схемами.

Слайд 17. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Закріплення правил знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника.

Слайд 18. Завдання 4. Знайди невідомі компоненти. Запиши відповідні рівності.

Слайд 19. Завдання 5. Знайди невідомий компонент або результат дії віднімання. Заповни таблицю.

Слайд 20. Рухлива вправа.

3. Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 21. Завдання 6. Постав усі можливі запитання до умови задачі. Добери до кожної одержаної задачі короткий запис. Розв’яжи задачу усно.

Слайд 22-25. Завдання 7. Склади до запитання умову задачі із числами 6 і 4. Добери до складеної задачі короткий запис. Розв’яжи задачу.

Підготовча робота до порівняння числа і математичного виразу; математичного виразу і числа.

Слайд 26. Завдання 8. Встав пропущені знаки арифметичних дій.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 27. Завдання 9. Задача.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.100).

Закріплення знань про віднімання чисел другої п’ятірки.

Слайд 29. Завдання 1. Поясни за схемами, як можна виконати віднімання.

Закріплення вмінь віднімати числа за скороченими схемами.

Слайд 30. Завдання 2. Прокоментуй розв'язання за скороченими схемами.

Закріплення вмінь знаходити невідомі компоненти.

Слайд 31. Завдання 3. Знайди невідомі компоненти.

Слайд 32. Завдання 4. З'ясуй, які числа пропущено в таблиці.

Закріплення вмінь ставити запитання до умови задачі, добирати короткий запис.

Слайд 33-36. Завдання 5. Постав всі можливі запитання до умови задачі. Добери до кожної задачі короткий запис. Розв'яжи задачі.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 39. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні