Каталог матеріалів

Урок №96 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 96

Тема. Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; вміння розв’язувати задачі; актуалізувати знання математичної термінології, назв компонентів арифметичних дій додавання і віднімання, їх схематичного зображення; актуалізувати правило знаходження невідомого доданка; знайомити учнів з правилами знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника; учити складати короткий запис і розв’язувати задачі; формувати вміння виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати прості задачі; має знання математичної термінології, назв компонентів арифметичних дій додавання і віднімання, їх схематичного зображення; знає правило знаходження невідомого доданка; правила знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника; вміє складати короткий запис і розв’язувати задачі; виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Вже пролунав шкільний дзвінок,

Покликав всіх нас на урок.

Рівненько стали. Все. Вже час,

Роботу починає клас.

За парти всілися зручненько,

Поклали руки всі гарненько.

Готові? Так.

А настрій? Клас!

Тож успіх всіх чекає нас!

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном МАТЕМАТИКИ на літаку. Але подорожуючи, ми беремо з собою валізу і всі необхідні речі…

Якщо ви обрали ЧЕРВОНУ валізу, то для вас очікують на уроці – гарні знання; СИНЮ – вас очікує гарний результат на уроці; ЗЕЛЕНУ – вас очікують на уроці позитивні емоції; ПОМАРАНЧЕВУ – вас очікують нові знання.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Ви вже знаєте про арифметичні дії додавання і віднімання, назви компонентів і результатів цих дій; вмієте знаходити невідомий компонент дії додавання

Сьогодні ви дізнаєтесь про правило знаходження невідомого компонента дії віднімання!

Отже, ви маєте бути дуже уважними та правильно виконувати всі запропоновані завдання.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

Напишіть каліграфічно число-відповідь: запишіть різницю чисел 9 і 8.

Відповідь: 1.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Продовжіть поданий ряд геометричних фігур.

Математичний диктант.

Знайдіть значення різниці чисел 7 і 5.

Знайдіть суму чисел 2 і 8.

На скільки 10 більше за 5?

На скільки 3 менше ніж 7?

Перший доданок 3, другий доданок 6, знайдіть значення суми.

Зменшуване 8, від’ємник 5, знайдіть значення різниці.

Число 9 зменшіть на 4.

Число 5 збільшіть на 5.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

Актуалізація схематичного зображення арифметичних дій додавання і віднімання.

Завдання № 1 виконується з коментарем.

Слайд 15. Завдання 1. На схемах наведи червоним олівцем перший доданок, зеленим — другий доданок; синім олівцем — зменшуване, жовтим — від’ємник. Покажи дужками суму; різницю. Доповни рівності.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з правилами знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника.

Завдання № 2. Учні коментують малюнок, відповідають на подані в завданні запитання. Перевірте, чи правильно виконано схему. [Так] Знайдіть на схемі зменшуване; від’ємник; різницю. З чого складається зменшуване? [Із різниці та від’ємника.] Як одержати зменшуване? [Треба поєднати різницю зі зменшуваним. Об’єднати — це означає додати.] Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник. На схемі вилучіть із зменшуваного різницю (Учні показують усе зменшуване, потім прикривають пальцем відрізок, який відповідає різниці.) Що залишилось? [Від’ємник] Як одержати від’ємник? [Треба зі зменшуваного вилучити різницю. Вилучити — це означає відняти.] Отже, щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

Слайд 16. Завдання 2. Прокоментуй ситуацію. Скільки сніжинок було спочатку? Скільки сніжинок розтануло? Скільки залишилося? Прочитай першу рівність, назви компоненти. Як ці компоненти проілюстровано на схемі? Як знайти невідомі компоненти в різниці?

Первинне закріплення правил знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника.

Завдання № 3. Розгляньте кожний малюнок. Прочитайте рівність із назвою компонентів; визначте, який компонент невідомий. Згадайте правило знаходження цього невідомого компонента.

Слайд 17. Завдання 3. Прочитай рівності з назвами компонентів і результатів. Що невідомо? Як знайти невідоме в кожному випадку? Доповни рівності.

Слайд 18. Рухлива вправа.

3. Формування вмінь знаходити невідоме зменшуване і невідомий від’ємник.

Завдання № 4 виконується з коментарем.

Слайд 18-19. Завдання 4. Знайди невідомі компоненти. Запиши відповідні рівності.

Закріплення поняття про короткий запис задачі, яка містить три ключові слова.

Слайд 20-22. Завдання 5. Послухай задачі. Поясни, як склали короткий запис кожної задачі.

Формування вмінь виконувати віднімання чисел другої п’ятірки на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Завдання № 6 виконується з коментарем.

Слайд 23. Завдання 6. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.99).

Закріплення знань про складання короткого запису задачі.

Завдання № 1. Колективна робота.

Слайд 25. Завдання 1. Прокоментуй ситуацію. Скільки свічок було спочатку? Скільки свічок згоріло? Скільки залишилося?

Закріплення вмінь знаходити невідомі компоненти дії додавання та віднімання.

Завдання № 2 виконується з коментарем.

Слайд 26. Завдання 2. Знайди невідомі компоненти. Прокоментуй розв'язування.

Закріплення вмінь добирати короткий запис до задачі, розв’язувати її.

Завдання № 3 виконується з коментуванням.

Слайд 27-28. Завдання 3. Добери короткий запис до задачі. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Про що нове ви дізналися на уроці?

Як знайти невідоме зменшуване? невідомий від’ємник?

Що ви повторили?

Які вміння вдосконалили?

Що зацікавило на уроці?

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія. Вправа «Валіза».

Які зернятка мудрості ви покладете у свою валізу?

Було просто!

Було цікаво!

Мені все вдалося!

Нічого не зрозуміло!

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні