Каталог матеріалів

Урок №95 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Як поводитися з підозрілими предметами. Поведінка з незнайомцями

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №95. Тема «Як поводитися з підозрілими предметами. Поведінка з незнайомцями.»

Очікувані результати: учні формують уявлення про безпечну поведінку; усвідомлюють, що таке небезпека; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

усвідомити інформацію про безпечну поведінку; усвідомлюють, що таке небезпека; учити дотримуватись правил безпеки, бути відповідальним; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеку членів родини; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5 Розгорніть підручники на сторінці 95

Слайд 6. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 7.  Попрацюйте в групах.

Слайд 8. Візьміть до уваги!

Слайд 9. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайди 10-14. Візьміть до уваги!

Фізкультхвилинка

Слайд 15  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 17. Сторінка 43. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 18.  Сторінка 43. Вправа 2.Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 19.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 20-33. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 34.  Висновок

Слайд 35. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 36. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні