Каталог матеріалів

Урок №94 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 93

Тема. Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; вміння розв’язувати прості задачі; ознайомити з прийомом віднімання чисел 6, 7, 8, 9; формувати вміння виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вміння складати короткий запис задачі; ввести короткий запис задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; учити розв’язувати задачі; формувати вміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання; розвивати в учнів логічне мислення під час відновлення знаків арифметичних дій, шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати прості задачі; ознайомлений з прийомом віднімання чисел 6, 7, 8, 9; вміє виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; складати короткий запис задачі; ввести короткий запис задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; вміє знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Математичний диктант.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

Актуалізація складу чисел.

Слайд 15. Завдання 1. Заміни числа сумою двох доданків.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення із прийомом віднімання чисел 6, 7, 8, 9 на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 16-17. Завдання 2. Поясни розв'язання, користуючись пам’яткою «Віднімання чисел 6, 7, 8, 9». Закінчи обчислення за схемами.

Первинне закріплення прийому обчислення.

Слайд 18-19. Завдання 3. Заміни зменшуване сумою двох доданків. Закінчи обчислення за схемами.

Слайд 20. Рухлива вправа.

3. Формування вмінь складати короткий запис задачі.

Слайд 21-22. Завдання 4. Поясни, як склали короткий запис і схему до кожної задачі.

Слайд 23. Завдання 4. Поясни, як склали короткий запис і схему до кожної задачі.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 7. Розв'яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

  1. Робота за підручником (с.97).

Закріплення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.

Завдання № 1. Колективна робота.

Слайд 26. Завдання 1. Закінчи обчислення за схемами. Прокоментуй розв’язання.

Слайд 27. Завдання 2. Знайди значення виразів. Прокоментуй розв’язування.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 28. Завдання 3. Поясни, як склали короткі записи і схеми до задач.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія. Вправа «Валіза».

Які зернятка мудрості ви покладете у свою валізу?

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні