Каталог матеріалів

Урок №93 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Сума зручних доданків.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 93

Тема. Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; вміння розв’язувати прості задачі; актуалізувати знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; ознайомлювати із поняттям сума зручних доданків стосовно віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вчити складати короткий запис до задачі, вчити розв’язувати задачі; ознайомити із коротким записом задач на знаходження невідомого доданка; розвивати в учнів логічне мислення під час відновлення знаків арифметичних дій, шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати прості задачі; має знання складу чисел і вміє подавати число у вигляді суми двох доданків; має поняття про сума зручних доданків стосовно віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вміє складати короткий запис до задачі, розв’язувати задачі; ознайомлений із коротким записом задач на знаходження невідомого доданка.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Розшифруй та обчисли».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація вміння подавати число у вигляді суми двох доданків.

Слайд 14. Завдання 1. Заміни числа сумою двох доданків.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям «сума зручних доданків» і окремими діями прийому віднімання чисел на основі взаємозв’язку додавання і віднімання.

Слайд 15. Завдання 2. Заміни зменшуване сумою чисел. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному доданку? Знайди значення різниць за схемами.

Первинне закріплення поняття «сума зручних доданків».

Слайд 16-19. Завдання 3. Назви від'ємник. Заміни зменшуване сумою двох доданків, один із яких дорівнює від'ємнику. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 20. Рухлива вправа.

3. Закріплення поняття короткого запису задачі.

Слайд 21. Завдання 4. Добери до задачі короткий запис. Потім зміни запитання задачі так, щоб їй відповідав інший короткий запис.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 22. Завдання 5. Про що або про кого йдеться в задачі? Назви ключові слова. Поясни, як склали короткий запис, що позначають відрізки на схемі. Усно розв’яжи задачу.

Формування обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 6. Встав пропущені знаки арифметичних дій в істинних рівностях.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 7. Розв'яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.96).

Закріплення поняття «сума зручних доданків».

Слайд 26. Завдання 1. Заміни число сумою чисел.

Слайд 27. Завдання 2. Заміни зменшуване сумою чисел. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному доданку? Знайди значення різниць за схемами.

Слайд 28-29. Завдання 3. Назви від'ємник. Зміни зменшуване сумою двох доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. Знайди значення виразів за схемою.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 30. Завдання 4. Добери до задачі короткий запис. Потім зміни запитання задачі так, щоб їй відповідав інший короткий запис.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «Валіза».

Які зернятка мудрості ви покладете у свою валізу?

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні