Каталог матеріалів

Урок №92 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Складаємо короткий запис задачі.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 92

Тема. Складаємо короткий запис задачі

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати задачі; ознайомити учнів зі складанням короткого запису до задачі, ввести короткий запис задач на знаходження суми і на різницеве порівняння; закріплювати знання складу чисел, формувати вміння подавати число у вигляді суми двох доданків на основі складу числа; закріпити розуміння взаємозв’язку додавання і віднімання, формувати навички віднімання від суми одного з доданків; в учнів логічне мислення під час визначення закономірностей, відновлення істинних рівностей, виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати задачі; складати короткий запис до задачі, ввести короткий запис задач на знаходження суми і на різницеве порівняння; вміє подавати число у вигляді суми двох доданків на основі складу числа; має розуміння взаємозв’язку додавання і віднімання, навички віднімання від суми одного з доданків.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Усна лічба.

Завдання № 1. Самостійна робота учнів.

Слайд 14. Завдання 1. Обчисли зручним способом. Запиши результат.

Актуалізація порядку роботи над задачею.

Слайд 15. Завдання 2. Згадай пам’ятку «Працюю над задачею». Закінчи розв’язання задачі.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення учнів з коротким записом задачі.

Слайд 16-17. Завдання 3. Розглянь кожну задачу. Про що або про кого йдеться в задачі? Розглянь короткий запис. Розкажи, що записано на схемі.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Первинне закріплення уявлення про короткий запис задачі.

Слайд 19-20. Завдання 4. У кожній задачі назви ключові слова. Доповни короткий запис. Розв’яжи задачі.

3. Закріплення розуміння взаємозв’язку додавання і віднімання.

Слайд 21. Завдання 5. Обчисли за схемами.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.95).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 1. Виконай дії за стрілками.

Закріплення вмінь складати короткий запис до задачі.

Слайд 24-25. Завдання 2. Послухай кожну задачу. Про кого йдеться в задачі? Розглянь короткий запис. Поясни схему.

Закріплення вмінь додавати та віднімати числа.

Слайд 26. Завдання 3. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків? Знайди значення виразів.

Закріплення вмінь вимірювати довжини відрізків.

Слайд 27. Завдання 4. Назви кожний відрізок. Визнач довжину ламаної.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні