Каталог матеріалів

Урок №90 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 90

Тема. Готуємося до вивчення віднімання чисел 6,7,8,9

Мета: формувати обчислювальні навички; формувати поняття задачі, вміння розв’язувати задачі; формувати вміння додавати і віднімати числа частинами, виконувати додавання на основі переставляння доданків; здійснювати підготовчу роботу до ознайомлення зі способом віднімання чисел другої п’ятірки: на основі складу числа вчити замінювати його сумою двох доданків; закріплювати розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вчити віднімати від суми двох чисел один із доданків; учити ставити запитання до поданої умови, добирати до неї схему та вираз; учити розв’язувати задачі; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; додавати і віднімати числа частинами; вміє виконувати додавати на основі переставляння доданків.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Гра «Математичний Дартс».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Що змінюється? Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення знання складу чисел, формування навичок подання числа у вигляді суми двох доданків.

Слайд 14-15. Завдання 1. Запиши склад чисел. Доповни рівності.

Слайд 16. Завдання 2. Знайди значення сум. Із двох будь-яких рівностей на додавання склади по дві рівності на віднімання.

Закріплення знання взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 17. Завдання 3. Поміркуй, що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти один доданок?

Слайд 18. Завдання 4. Обчисли за схемами.

Слайд 19. Завдання 5. Чи зручно до меншого числа додавати більше? Яким законом додавання слід скористатися? Обчисли, запиши результати.

Слайд 20. Рухлива вправа.

3. Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 21. Завдання 6. Добери до задачі відповідні схему і вираз.

Слайд 22. Завдання 7. Постав запитання до кожної умови. Усно розв’яжи одержані задачі.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 23. Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Закріплення вміння вимірювати довжину.

Слайд 24. Завдання 9. Виміряй довжини відрізків АС, СК, КМ. Запиши результати вимірювань. З яких відрізків складається відрізок АМ? Знайди його довжину.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.93).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 26. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 27. Завдання 2. Знайди значення сум. Із двох будь-яких рівностей на додавання склади по дві рівності на віднімання.

Слайд 28. Завдання 3. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків.

Слайд 29. Завдання 4. Чи зручно до меншого числа додавати більше? Яким законом додавання слід скористатися? Знайди значення виразів.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 30. Завдання 5. Постав запитання до кожної умови, усно розв'яжи отримані задачі.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні