Каталог матеріалів

Урок №9 для 3 класу з математики за С. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа, використовуючи прийом округлення

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 9. Додаємо і віднімаємо, використовуючи прийом округлення

Мета: узагальнити й систематизувати вміння застосовувати прийоми усного додавання і віднімання; вдосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 100; актуалізувати прийоми додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно, знання залежності значення суми від зміни одного з доданків, залежності значення різниці від зміни від’ємника, прийому округлення при додаванні і відніманні двоцифрових чисел; удосконалювати навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд різними способами: частинами, порозрядно, округленням; застосовувати набуті обчислювальні навички під час обчислення значень виразів, що містять дії різного ступеня та дужки, знаходження невідомого компонента арифметичної дії; застосовувати знання залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів під час порівняння виразів способом логічних міркувань; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі (на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць).

 Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Узагальнення й систематизація вивченого. Геометрична хвилинка.

Слайд 5.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 6-9.  Усне опитування.

Слайд 10-11.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 12.  Завдання 1. Заміни число найближчим круглим числом. На скільки збільшилося число? Склади відповідні рівності.

Слайд 13-15. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Розглянь інший вираз. Що змінилось? Як ця зміна вплине на результат? Закінчи обчислення.

Слайд 16. Завдання 3. Згадай, як доцільно міркувати при додаванні або відніманні способом округлення.

Слайд 17. Пам'ятка. Прийом округлення.

Слайд 18-19. Завдання 4. Знайди значення виразів способом округлення.

Слайд 20. Фізкультхвилинка

Слайд 21-22. Завдання 5. Обчисли різними способами.

Слайд 23-24. Завдання 6. Розв’яжи задачу.

Слайд 25-28. Завдання 7. Знайди значення виразів по діях. Запиши результати.

Слайд 29. Завдання 8. Порівняй вирази.

Слайд 30. Рухлива вправа

Слайд 31-32. Завдання 1. Виконай обчислення порозрядно; частинами. Зістав способи обчислення. Що в них спільне? відмінне?

Слайд 33. Завдання 2. Заміни кожне з чисел 87; 38; 46; 75; 19; 68 близьким круглим числом. На скільки кожне число збільшилось?

Слайд 34. Завдання 3. Поясни, як знайшли значення виразів прийомом округлення.

Слайд 35-36. Завдання 4. Знайди значення виразів. Спробуй використати прийом округлення.

Слайд 37. Завдання 5. Порівняй математичні вирази без обчислень.

Слайд 38-39. Завдання 6. Знайди невідомий компонент або результат арифметичної дії.

Слайд 40. Завдання 7. У синіх кружках зазначено суму чисел у кожному ряді. Запиши числа, яких бракує.

Слайд 41. Рухлива вправа

Слайд 42-43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 44. Домашні тренувальні вправи. 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні