Каталог матеріалів

Урок №89 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 89

Тема. Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; поняття задачі, вміння розв’язувати задачі; актуалізувати прийоми додавання і віднімання чисел частинами, переставляння доданків при додаванні більшого числа до меншого; скласти таблиці додавання чисел 6, 7, 8, 9; закріплювати розуміння зміни суми залежно від зміни першого доданка, зміни різниці залежно від зміни зменшуваного; закріплювати знання табличних випадків додавання і віднімання; вчити добирати запитання до даної умови, числове дане до задачі; вчити розв’язувати задачі; розвивати в учнів логічне мислення під час виконання завдань на відновлення істинних рівностей, завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; додавати і віднімати числа частинами; вміє складати таблиці додавання чисел 6,7,8,9; вміє добирати запитання до даної умови, числове дане до задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математичні приклади.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація способу додавання більшого числа до меншого.

Слайд 14. Завдання 1. Порівняй перший і другий доданки в кожній сумі. Яке число менше? Яке більше? Обчисли зручним способом. Запиши результати.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з таблицями додавання чисел 6, 7, 8, 9.

Слайд 15. Завдання 2. Склади таблиці додавання. Як зміна доданка впливає на значення суми?

Формування поняття про зміну суми та різниці в залежності від зміни першого доданка або зменшуваного.

Слайд 16. Завдання 3. Розглянь рівності в кожному стовпчику. Досліди, як зміна одного компонента впливає на значення виразу. Доповни рівності.

Закріплення знання табличних випадків додавання і віднімання.

Слайд 17-18. Завдання 4. Знайди значення рівності.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Завдання № 5. Самостійна робота учнів.

Слайд 20. Завдання 5. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Формування поняття задачі.

Слайд 21. Завдання 6. Постав запитання до умови задачі, використавши одну з поданих схем. Поцікався, які запитання поставили інші учні в класі.

Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 22. Завдання 7. Доповни умову. Розв’яжи задачу.

Формування обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 8. Впиши пропущені числа в істинних рівностях.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 24. Завдання 9. Розв'яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.92).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 26. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 27. Завдання 2. Порівняй перший і другий доданки в кожній сумі. Яке число менше? Яке більше? Усно знайди значення виразів зручним способом.

Закріплення знань додавання чисел 6,7,8.

Слайд 28. Завдання 3. Розглянь таблиці додавання. Як зміна доданка впливає на значення суми?

Слайд 29. Завдання 4. Розглянь рівності в кожному стовпчику. Досліди, чи зміна одного компонента впливає на значення виразу. Які числа пропущено?

Завдання № 5 виконується з коментарем.

Слайд 30. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні