Каталог матеріалів

Урок №88 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 88

Тема. Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички, формувати вміння розв’язувати задачі; узагальнити спосіб додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5 частинами; перенести спосіб порівняння чисел на випадки порівняння величин; учити добирати вираз до тексту задачі та до схеми; учити розв’язувати задачі; розвивати в учнів логічне мислення під час узагальнення способу додавання або віднімання чисел частинами, під час зіставлення виразів, виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; додавати і віднімати чисел 2, 3, 4, 5 частинами; вміє переносити спосіб порівняння чисел на випадки порівняння величин; вміє добирати вираз до тексту задачі та до схеми.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном МАТЕМАТИКИ. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми полетимо на літаках. Оберіть собі літак, в якому би ви хотіли подорожувати.

Якщо ви обрали ПЕРШИЙ ЛІТАК, то для вас очікують на уроці – гарні знання; ДРУГИЙ ЛІТАК – вас очікує гарний результат на уроці; ТРЕТІЙ ЛІТАК – вас очікують на уроці позитивні емоції; ЧЕТВЕРТИЙ ЛІТАК – вас очікують нові знання.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація складу чисел 2,3,4,5.

Слайд 14. Завдання 1. Запиши пропущені числа. Які ще варіанти можливі?

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Узагальнення способу додавання і віднімання чисел частинами.

Слайд 15. Завдання 2. Згадай, як можна додавати числа 2, 3, 4, 5 частинами. Знайди значення виразів.

Слайд 16. Завдання 3. Згадай, як можна віднімати числа 2, 3, 4, 5 частинами. Знайди значення виразів.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Перенесення способу порівняння чисел на іменовані числа.

Слайд 18. У Софійки 3 цукерки, в Катрусі — 5 цукерок, у Сергійка — 6 цукерок. У кого цукерок більше? У кого цукерок менше? Усно порівняй пари чисел.

Слайд 19. Завдання 5. Тамара накреслила відрізок АВ, Сергій — відрізок КР, Тимур — відрізок СМ. Виміряй і запиши довжини відрізків. Чий відрізок довший? Чий коротший? Склади відповідні нерівності. Поцікався, які нерівності склали твої однокласники.

Первинне закріплення порівняння іменованих чисел.

Слайд 20. Завдання 6. Згадай, як можна віднімати числа 2, 3, 4, 5 частинами. Знайди значення виразів.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 21. Завдання 7. Доповни запитання задачі. Поясни схему. Добери відповідний вираз і усно знайди його значення.

Слайд 22. Завдання 8. Доповни умову задачі. Розв'яжи задачу.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 23. Завдання 9. Розв'яжи задачу.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.91).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 25. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Закріплення вмінь додавати і віднімати числа 2,3,4,5 частинами.

Слайд 26. Завдання 2. Поміркуй, як можна додавати і віднімати числа 2, 3, 4, 5 частинами. Знайди значення виразів.

Слайд 27. Завдання 3. Виміряй довжини відрізків. Порівняй відрізки за довжиною. Склади нерівності.

Слайд 28. Завдання 4. Порівняй числа та величини.

Слайд 29. Завдання 5. Знайди невідомий доданок.

Слайд 30. Завдання 6. Доповни умову задачі. Розв’яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні