Каталог матеріалів

Урок №87 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 87

Тема. Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички, поняття задачі, вміння розв’язувати прості задачі, вчити виконувати арифметичні дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в одиницях вимірювання довжини; закріпити знання математичної термінології, правила знаходження невідомого доданка; формувати вміння знаходити невідомий доданок; закріплювати знання структури задачі, вчити розв’язувати задачі; закріплювати знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії, знаходити невідомий зменшуваний та невідомий від’ємник; розвивати в учнів логічне мислення під час виконання завдань на зіставлення виразів; завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; вміє виконувати арифметичні дії додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини; знає правила знаходження невідомого доданка; вміє знаходити невідомий доданок; знає структури задачі, вміє розв’язувати задачі; знаходити значення виразів на дві дії, знаходити невідомий зменшуваний та невідомий від’ємник.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7. Математична естафета «Встав пропущені числа».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Математичний диктант.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

Актуалізація схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання, знання правила знаходження невідомого доданка.

Слайд 15. Завдання 1. Прочитай рівності з назвами компонентів і результатів. До кожної рівності добери схему. Знайди невідомий компонент.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Позначення відрізків літерами.

Слайд 16. Завдання 2. Накресли один відрізок довжиною 7 см, а інший відрізок — довжиною 5 см. Марійка пропонує для розрізнення відрізків позначити їх буквами. Наприклад, перший відрізок — АМ, а другий — СК. Познач відрізки буквами.

2. Формування поняття про дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в одиницях довжини.

Слайд 17. Завдання 3. Запиши в порядку збільшення величини: 5 см, 3 см, 1 см, 9 см.

Слайд 18. Завдання 4. Виміряй і запиши довжину відрізка АВ; довжину відрізка ВС. Обчисли довжину відрізка АС, скориставшись підказкою.

Слайд 19. Завдання 5. Виміряй і запиши довжину відрізка СК; довжину відрізка КО. Обчисли довжину відрізка СО.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Завдання 6. Виміряй і запиши довжину відрізка КР; довжину відрізка КМ. Обчисли довжину відрізка РМ, скориставшись підказками.

Первинне закріплення додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях довжини.

Слайд 22. Завдання 7. Виконай арифметичні дії, скориставшись підказками.

Закріплення поняття задачі під час аналізу формулювання задачі, що починається із запитання.

Слайд 23. Завдання 8. Послухай задачу. Переформулюй її так, щоб спочатку була умова, а за нею — запитання. Розкажи, як доповнити схему. Дай відповідь на запитання задачі.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 9. Розв'яжи задачу.

Слайд 25. Завдання 10. Розв'яжи задачу.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.90).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 27. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Позначення відрізків.

Слайд 28. Завдання 2. Для розрізнення відрізків їх позначають буквами. Розглянь, як позначила відрізки Марійка: перший відрізок — АB, а другий — СO. Накресли відрізки завдовжки 4 см і 9 см. Познач їх буквами.

Слайд 29. Завдання 3. Запиши в порядку збільшення величини:

5 см, 10 см, 3 см, 8 см, 4 см, 2 см.

Слайд 30. Завдання 4. Виміряй і запиши довжини відрізків АВ і ВС. Знайди довжину відрізка АС, скориставшись підказкою.

Слайд 31. Завдання 5. Виміряй і запиши довжини відрізків КР і КМ. Обчисли довжину відрізка РМ, скориставшись підказкою.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні