Каталог матеріалів

Урок №87 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Тварини рідного краю

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 87. Тема «Тварини рідного краю»

Очікувані результати: учні формують уявлення про тварин рідного краю; засвоюють інформацію про природу і тваринний світ України; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про тварин рідного краю; засвоїти інформацію про природу і тваринний світ України; учити спостерігати; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Розгадайте загадку.

Слайд 6. Розгадайте загадку.

Слайд 7. Розгадайте загадку.

Слайд 8. Розгадайте загадку.

Слайд 9. Розгадайте загадку.

Слайд 10. Розгадайте загадку.

Робота з підручником

Слайд 11.  Розгорніть підручники на сторінці 83

Слайд 12. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 13.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 14.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 15.  Слухаємо. Розповідаємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 16  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 18. Сторінка 33. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 19. Сторінка 33. Вправа 2. Поміркуй

Слайд 20.  Сторінка 34. Вправа 3.Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 21.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 22-36. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 37.  Висновок

Слайд 38. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 39.  Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні