Каталог матеріалів

Урок №86 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 86

Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5

Мета: формувати обчислювальні навички; формувати поняття задачі, вміння розв’язувати задачі; скласти таблицю додавання і таблицю віднімання числа 5; закріпити розуміння впливу зміни першого доданка або зменшуваного на результат; закріпити знання випадків додавання і віднімання числа 5; формувати поняття задачі; навчати працювати над задачею за пам’яткою; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення під час класифікації виразів, дослідження впливу зміни одного з компонентів арифметичної дії на її результат, виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; вміє додавати і віднімати число 5; працювати над задачею за пам’яткою; знаходити значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Що змінюється? Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

Актуалізація переставного закону додавання та його застосування при додаванні більшого числа до меншого. З

Слайд 12. Завдання 1. Знайди значення сум за схемами, скориставшись переставним законом додавання.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 5.

Слайд 13. Завдання 2. Склади таблиці додавання і віднімання числа 5. Який компонент змінюється? Як ця зміна впливає на результат? Заповни клітинки.

Формування поняття про зміну суми або різниці залежно від зміни першого доданка або зменшуваного.

Слайд 14-15. Завдання 3. Розглянь рівності в кожному стовпчику. Який компонент змінюється? На скільки? Як це впливає на результат? Доповни рівності.

Закріплення знання табличних випадків додавання і віднімання числа 5.

Слайд 16. Завдання 4. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 18. Завдання 5. Розглянь схему. Доповни умову задачі числовими даними. Назви запитання. Розв’яжи задачу.

Слайд 19. Завдання 6. Розглянь малюнок. Що можна запитати про кількість лижників? Склади умову та розв’яжи задачу.

Слайд 20. Завдання 7. Доповни умову. Розв’яжи задачу.

Формування вмінь знаходити значення виразів на дві дії.

Слайд 21. Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.89).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь додавати та віднімати число 5.

Слайд 24-25. Завдання 2. Розбий вирази на дві групи. Знайди значення виразів.

Слайд 26. Завдання 3. Прочитай таблиці. Який компонент змінюється? Як ця зміна впливає на результат?

Слайд 27. Завдання 4. Зістав рівності в кожному стовпчику. Який компонент змінюється? На скільки? Як це впливає на результат?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні