Каталог матеріалів

Урок №85 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 5.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 85

Тема. Додаємо і віднімаємо число 5

Мета: формувати обчислювальні навички, поняття задачі, вміння розв’язувати прості задачі, формувати вміння додавати та віднімати число 5 чотирма способами; вчити добирати умову до запитання або запитання до умови так, щоб одержати задачу; ознайомити із задачами, в яких частина умови міститься в запитанні; формувати вміння розв’язувати задачі; закріплювати правило знаходження невідомого доданка та формувати вміння знаходити невідомий доданок на його основі; закріплювати розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; розвивати в учнів логічне мислення під час виконання завдань на підведення до поняття задачі; завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; ознайомлений зі способом додавання і віднімання числа 5 частинами; вміє знаходити невідомий доданок; обчислювати значення виразів на дві дії; має розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Гра «Вгадай героя мультфільма».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть кожну фігуру. Порівняйте фігури у парах. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Уважно подивіться на малюнок. Спробуйте запам’ятати фігури та їх порядок. Закрийте очі. Розкажіть, які фігури та в якому порядку подано на малюнку.

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

Закріплення розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 12. Знайди значення сум зручним способом. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Формування поняття задач.

Слайд 13-15. Завдання 2. Добери до умови задачі запитання. Розв’яжи задачу.

Слайд 16. Завдання 3. Добери до запитання умову так, щоб одержати задачу; розв’яжи її.

Слайд 17. Завдання 4. Послухай задачу. Що незвичайного в тексті задачі? Де містяться числові дані? Переформулюй задачу так, щоб запитання йшло за умовою. Поясни схему. Усно розв’яжи задачу.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 19. Завдання 5. Доповни умову. Розв'яжи задачу.

Слайд 20. Завдання 6. Доповни умову. Порівняй цю задачу з поданою в завданні 5. Що в них спільного? Чим вони відрізняються? Чи вплине ця відмінність на розв’язування задачі? Розв’яжи задачу.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 21. Завдання 7. На лісовій галявині — свято. Жук, павук, коник-стрибунець, бабка і гусениця зібралися танцювати в парах. Які пари можуть утворитися?

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.88).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь додавати та віднімати число 5.

Слайд 24. Завдання 2. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Слайд 25. Завдання 3. Поміркуй, якими способами можна виконати обчислення. Обчисли зручним для тебе способом.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 26. Завдання 4. Добери до умови задачі запитання. Розв’яжи задачу.

Слайд 27. Завдання 5. Розв’яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні