Каталог матеріалів

Урок №84 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 84

Тема. Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички, поняття задачі, вміння розв’язувати прості задачі; знайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 5 частинами; закріплювати знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати розуміння взаємозв’язку між умовою і запитанням задачі, формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати в учнів логічне мислення під час виконання завдань на зіставлення виразів; у процесі роботи над задачами.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі; ознайомлений зі способом додавання і віднімання числа 5 частинами; знає табличні випадки додавання і віднімання; вміє обчислювати значення виразів на дві дії; має розуміння взаємозв’язку між умовою і запитанням задачі.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Які фігури зображено на малюнку? Що ви знаєте про прямі лінії? Чи можна продовжити пряму лінію в один бік? у інший бік? Які прямі не перетинаються? (Синя і зелена; червона і фіолетова.) Які прямі перетинаються? Назвіть точки їх перетину.

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація складу чисел.

Слайд 14. Завдання 1. Домалюй пелюстки так, щоб їх було по 5. Запиши в клітинки відповідні числа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом додавання і віднімання числа 5.

Слайд 15. Завдання 2. Розглянь вирази в кожному стовпчику. Знайди значення першого виразу. Здогадайся, яким буде значення другого виразу.

Первинне закріплення прийому додавання і віднімання числа 5.

Слайд 16-17. Завдання 3. Прокоментуй розв’язування. Як по-іншому можна додати і відняти 5?

Слайд 18. Рухлива вправа.

Формування поняття задачі.

Слайд 19. Завдання 4. Чи треба виконувати арифметичну дію, щоб відповісти на запитання задачі? Зміни запитання. Запропонуй сусіду чи сусідці по парті розв’язати твою задачу.

Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 20. Завдання 5. Добери до задачі відповідні схему та вираз.

Слайд 21. Завдання 6. Доповни умову. Розв'яжи задачу.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.87).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь додавати та віднімати число 5.

Слайд 24. Завдання 2. Розглянь вирази в кожному стовпчику. Знайди значення першого виразу в стовпчику. Здогадайся, яким буде значення другого виразу.

Слайд 25-26. Завдання 3. Прокоментуй розв’язування. Як по-іншому можна додати і відняти число 5.

Закріплення вмінь складати рівності за схемами.

Слайд 27. Завдання 4. Склади рівність за кожною схемою.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 28. Завдання 5. Знайди в задачі помилки, виправ їх і розв’яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні