Каталог матеріалів

Урок №83 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 83

Тема. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4

Мета: формувати поняття задачі, вміння розв’язувати задачі; формувати обчислювальні навички; закріплювати розуміння поняття задачі: зв’язок умови і запитання, кількість числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, відповідність сюжету та числових даних задачі дійсності; навчати розв’язувати задачі; застосовувати до обчислень вивчені прийоми додавання і віднімання, в тому числі виразів на дві дії; закріплювати знання складу чисел; формувати вміння встановлювати відношення різницевого порівняння чисел; розвивати в учнів логічне мислення під час виконання завдань на підведення до поняття задачі, у процесі спостереження зміни результату арифметичної дії залежно від зміни одного з її компонентів, під час виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати задачі; обчислювальні навички; розуміння поняття задачі: зв’язок умови і запитання, кількість числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, відповідність сюжету та числових даних задачі дійсності; вміє розв’язувати задачі; застосовувати до обчислень вивчені прийоми додавання і віднімання, в тому числі виразів на дві дії; має знання складу чисел; встановлювати відношення різницевого порівняння чисел.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Знову день почався, діти.

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

Сьогодні в нас урок звичайний,

Навчить багато вас чому.

Хай буде він для вас повчальний.

За це подякуєм йому.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном МАТЕМАТИКИ. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо на сучасному транспорті. Оберіть собі транспорт, а якому би ви хотіли подорожувати.

Якщо ви обрали ЕЛЕКТРОСАМОКАТ, то для вас очікують на уроці гарні знання; ГІРОБОРД – вас очікує гарний результат на уроці; ВЕЛОСИПЕД – вас очікують на уроці позитивні емоції; ГІРОСКУТЕР (СИГВЕЙ) – вас очікують нові знання.

Поїхали!

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Сьогодні ми підбиватимемо підсумки того, чого ви вже навчилися.

Отже, ви маєте бути дуже уважними до себе, щоб зрозуміти, які ще маєте труднощі.

Наприкінці уроку ви розкажете, що у вас добре виходить, а над чим ще потрібно попрацювати.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Гра «Намисто».

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 7. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 8-9. Хвилинка каліграфії.

Напишіть каліграфічно число-відповідь: знайдіть число, яке на 2 менше, ніж 7.

Відповідь: 5.

2. Геометрична хвилинка.

Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну геометричну фігуру біля сороки; назвіть хоча б один круг; назвіть деякі трикутники; назвіть усі трикутники. Що ви знаєте про трикутник? Друга сходинка: із кругів і трикутників складено пари. Що спільного в цих парах? [До червоного трикутника добирали в пару круг — або синій, або зелений.] Третя сходинка: продовжіть складати пари із трикутника та круга. [Узято зелений трикутник, йому в пару можна поставити або синій круг, або зелений круг.]

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Що означає додати?

Що означає відняти?

Як називаються числа при додаванні?

Як називається результат арифметичної дії додавання?

З якою арифметичною дією пов’язана арифметична дія додавання?

Як називаються числа при відніманні? Як називається результат арифметичної дії віднімання? Пригадайте, як формулюється переставний закон додавання.

Слайд 11. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Закріплення розуміння залежності суми від зміни першого доданка; залежності різниці від зміни зменшуваного.

Завдання № 1 виконується з коментарем.

Слайд 12. Завдання 1. Зістав рівності в кожному стовпчику. Як змінюється перший компонент? На скільки? Як зміниться результат? Запиши пропущені числа.

Закріплення вмінь встановлювати відношення різницевого порівняння чисел.

Завдання № 2 виконується з коментарем.

Слайд 13. Завдання 2. Порівняй числа. Визнач, на скільки одне число в парі більше за інше. Запиши відповідні нерівності.

Формування поняття задачі

Завдання № 3 виконується колективно. Учні пояснюють числові дані, подані в тексті. Встановлюють, що в тексті бракує запитання, отже, цей текст не є задачею. Щоб утворити задачу, слід поставити запитання. Постановка запитання зумовлюється поданим 242 Урок 78 виразом. На основі числових даних учні ставлять запитання: «На скільки більше листків з’їла черепаха на сніданок, ніж на обід?» або: «На скільки менше листків з’їла черепаха на обід, ніж на сніданок?».

Слайд 14. Завдання 3. Ознайомся з текстом. Чи є цей текст задачею? Чого бракує? Постав таке запитання, щоб розв’язанням задачі був вираз: 5 – 4. Яке ще питання можна поставити до поданої умови?

З метою закріплення розуміння того, що задача має містити не менше двох числових даних, пропонуємо таке завдання. Завдання № 4 виконується колективно.

Слайд 15. Завдання 4. Чи можна відповісти на запитання задачі? Доповни умову задачі. Усно склади рівність для розв’язання задачі. Назви відповідь.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Для усвідомлення взаємозв’язку між умовою і запитанням доцільно обговорити з учнями завдання № 5. Колективна робота.

Слайд 17. Завдання 5. Послухай текст. Чому цей текст не є задачею, адже він має і умову, і запитання? Зміни запитання та розв’яжи задачу.

Завдання № 6. Закріплюючи поняття задачі, доцільно подавати тексти, які містять і умову, і запитання, але не відповідають дійсності. Так, у цьому завданні невідповідність дійсності полягає в тому, що не може бути, щоб на двох гілках горобців було менше, ніж на одній із цих гілок.

Слайд 18. Завдання 6. Знайди в задачі помилку. Виправ цю помилку та розв’яжи задачу усно.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Завдання № 7. Виконується під керівництвом учителя. Розгляньте малюнок. Доповніть умову. Перекажіть умову. Які числа дані в умові задачі? Обведіть числові дані задачі в кружок. Запишіть числові дані в рядок через клітинку. Що відоме? [Мені відомо: …] Назвіть запитання задачі. Яке число є шуканим? Що воно позначає? Як позначаємо у короткому записі шукане число? Запишіть знак питання через клітинку від числових даних. Що треба дізнатися? [Треба дізнатися: …] Виконайте схему. Треба об’єднувати чи вилучати? За схемою поясніть, що позначає кожний відрізок. (Під час складання схеми наголошуємо на назвах компонентів.) Відрізок, позначений дужкою з числом 3, позначає кількість червоних черешень — це перший доданок. Відрізок, позначений дужкою зі знаком питання, позначає кількість жовтих черешень — це другий доданок. Цілий відрізок, що складається з двох відрізків і позначений дужкою з числом 10, — це сума. Пояснюємо розв’язання: треба знайти невідомий доданок; щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок; тому задачу розв’язуємо арифметичною дією віднімання. Або: жовтих черешень менше, ніж усіх черешень, а менше число знаходимо арифметичною дією віднімання. Далі учні записують розв’язання задачі; повторюють запитання, записують число, яке є розв’язком, усно дають повну відповідь на запитання задачі.

Слайд 19. Завдання 7. Доповни умову. Розв’яжи задачу.

Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання № 8 виконується колективно. [Можна скласти 3 різні набори: кабачок і капуста; кабачок і морква; капуста і морква. Тому зайчат також 3.]

Слайд 20. Завдання 8. Розв'яжи задачу.

Слайд 21. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.86).

Закріплення обчислювальних навичок.

Завдання № 1. Колективна робота.

Слайд 22. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Завдання № 2 виконується з коментарем.

Слайд 23. Завдання 2. Чи є поданий текст задачею? Чого бракує? Склади таке запитання, щоб розв’язанням задачі був вираз 6 + 4. Які ще запитання можна поставити до умови?

Завдання № 3 виконується з коментуванням.

Слайд 24. Завдання 3. Послухай текст. Чому текст не є за дачею, адже він має і умову, і запитання? Зміни запитання, розв’яжи задачу.

Завдання № 4 виконується колективно.

Слайд 25. Завдання 4. Знайди в задачі помилки, виправ їх і розв’яжи задачу.

Формування вмінь знаходити невідомі доданки.

Завдання № 5 виконується з коментарем.

Слайд 26. Завдання 5. Знайди невідомі доданки.

Закріплення вмінь розв’язувати рівності на дві дії.

Слайд 27. Завдання 5. Знайди невідомі доданки.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Що ви повторили на уроці?

Які знання закріпили?

Які вміння вдосконалили?

Що ви можете робити добре?

Що поки є складним?

Над чим слід попрацювати?

На що треба звернути увагу?

 

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи».

Сьогодні на уроці я навчився/навчилася…

На уроці я запам’ятав/запам’ятала…

Найкраще мені вдалося…

Найбільше мені сподобалося…

Урок завершую з настроєм…

Труднощі виникали…

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні