Каталог матеріалів

Урок №82 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 82

Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4

Мета: формувати обчислювальні навички, поняття задачі, вміння розв’язувати задачі; закріпити знання складових елементів задачі та розуміння взаємозв’язку між умовою і запитанням; навчати дотримуватися послідовності дій при розв’язуванні задач; закріпити знання випадків додавання і віднімання числа 4, у тому числі під час складання відповідних таблиць додавання і віднімання; закріпити розуміння впливу на результат зміни першого доданка або зменшуваного; удосконалювати вміння знаходити значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення під час класифікації виразів, дослідження зміни результату арифметичної дії залежно від зміни одного з компонентів, у ході роботи над задачами.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; знання складових елементів задачі та розуміння взаємозв’язку між умовою і запитанням; дотримується послідовності дій при розв’язуванні задач; має знання про випадки додавання і віднімання числа 4, у тому числі під час складання відповідних таблиць додавання і віднімання; має розуміння впливу на результат зміни першого доданка або зменшуваного; вміння знаходити значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Математична естафета «Знайди невідомий доданок».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація переставного закону додавання та його застосування при додаванні більшого числа до меншого.

Слайд 14. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемами, скориставшись переставним законом додавання.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії

Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 4.

Слайд 15. Завдання 2. Склади таблиці додавання і віднімання числа 4. Який компонент змінюється? Як ця зміна впливає на результат?

Формування поняття про зміну суми (різниці) залежно від зміни першого доданка (зменшуваного).

Слайд 16-17. Завдання 3. Зістав рівності в кожному стовпчику. Як змінюється доданок? На скільки? Як зміниться значення суми? Доповни рівності.

Слайд 18-19. Завдання 4. Зістав рівності в кожному стовпчику. Як змінюється зменшуване? На скільки? Як зміниться значення різниці?

Слайд 20. Рухлива вправа.

Первинне закріплення табличних випадків додавання і віднімання числа 4.

Слайд 21. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Закріплення знань про задачу.

Слайд 22. Завдання 6. Чим схожі подані тексти? Чим відрізняються? Який із поданих текстів є задачею? Доведи свою думку.

Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 23. Завдання 7. Доповни умову. Розв’яжи задачу.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 8. Встав пропущені знаки арифметичних дій в істинних рівностях.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.84).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 26. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь додавання і віднімання числа 4.

Слайд 27. Завдання 2. Розбий вирази на дві групи. Обчисли значення виразів у кожній групі.

Слайд 28. Завдання 3. Прочитай таблиці. Який компонент змінюється? Як ця зміна впливає на результат?

Слайд 29. Завдання 4. Зістав рівності в кожному стовпчику. Який компонент змінюється? На скільки? Як це впливає на результат?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31-32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні