Каталог матеріалів

Урок №81 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі. Задачі із числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими даними.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 81

Тема. Досліджуємо задачі

Мета: формувати обчислювальні навички, поняття задачі, вміння розв’язувати прості задачі; формувати розуміння про необхідну для розв’язання задачі кількість числових даних; учити доповнювати числові дані задачі, знаходити в задачі зайві числові дані; вчити порядку роботи над задачею за пам’яткою; додавати і віднімати число 4 частинами; додавати до меншого числа більше; виконувати додавання і віднімання на основі складу числа; обчислювати значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення шляхом роботи над задачами.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати прості задачі, розуміння про необхідну для розв’язання задачі кількість числових даних; вміє доповнювати числові дані задачі, знаходити в задачі зайві числові дані; вміє працювати над задачею за пам’яткою; додавати і віднімати число 4 частинами; додавати до меншого числа більше; виконувати додавання і віднімання на основі складу числа; обчислювати значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Продовжіть послідовність. Які дві фігури наступні?

Математичний диктант.

Число 4 збільшіть на 3.

Число 6 зменшіть на 3.

Знайдіть значення суми 8 і 2.

Знайдіть значення різниці чисел 9 і 3.

На скільки 10 більше за 3?

На скільки 2 менше ніж 5?

Перший доданок 7, другий доданок 2, знайдіть значення суми.

Зменшуване 8, від’ємник 3, знайдіть значення різниці.

Слайд 12-13. Математичний диктант.

Актуалізація взаємозв’язку між умовою і запитанням задачі.

Слайд 14. Завдання 1. Поміркуй, чи є цей текст задачею. Перекажи умову. Назви запитання. Зміни запитання так, щоб текст став задачею. Зміни умову так, щоб текст став задачею.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії

Ознайомлення із задачами з числовими даними, яких бракує.

Слайд 15. Завдання 2. Чим схожі тексти задач? Чим відрізняються? Яку задачу можна розв’язати? Яку — ні? Чому?

Закріплення розуміння необхідності повних числових даних задачі.

Слайд 18. Завдання 3. Чим схожі тексти задач? Чим відрізняються? Доповни кожну умову так, щоб можна було відповісти на поставлене запитання.

Ознайомлення із задачами, які мають зайві числові дані.

Слайд 17. Завдання 4. Чим відрізняються задачі? Чи матимуть вони однакову відповідь? До другої задачі склади таке запитання, щоб у розв’язанні задачі можна було використати всі числові дані.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Пам'ятка. Працюю над задачею. Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 19. Пам'ятка. Працюю над задачею.

Слайд 20. Завдання 5. З'єднай лінією кожну складову задачі та її назву. Доповни умову. Розв’яжи задачу, користуючись поданою пам’яткою.

Слайд 21. Завдання 6. З'єднай лінією кожну складову та її назву. Зістав подану задачу із задачею в завданні 5. Що в них спільне? Чим відрізняються? Доповни умову. Розв’яжи задачу.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.84).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 23. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь розв’язувати прості задачі.

Слайд 24. Завдання 2. Чим схожі тексти задач? Чим відрізняються? Яку задачу можна розв’язати? Яку— ні? Чому?

Слайд 25. Завдання 3. Чим відрізняються тексти задач? Чи матимуть вони однакову відповідь? До задачі 2 склади таке запитання, щоб можна було використати всі числові дані.

Слайд 26. Завдання 4. Склади задачу за малюнком. Розв’яжи її, користуючись поданою пам’яткою.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні