Каталог матеріалів

Урок №80 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Дізнаємося про складові задачі: числові дані, шукане, розв’язання, відповідь.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 80

Тема. Дізнаємося про складові задачі

Мета: формувати в учнів поняття задачі, вміння розв’язувати задачі, удосконалювати обчислювальні навички; знайомити учнів з поняттями числові дані задачі, шукане задачі, розв’язання задачі, відповідь задачі; ознайомити з порядком роботи над задачею, із записом задачі в три рядки; закріпити знання складових задачі — умови і запитання, розуміння зв’язку між умовою і запитанням; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; формувати вміння додавати і віднімати число 4 частинами; розвивати в учнів логічне мислення шляхом роботи над задачами.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття задача; вміє розв’язувати задачі, удосконалює обчислювальні навички; знайомиться з поняттями числові дані задачі, шукане задачі, розв’язання задачі, відповідь задачі; з порядком роботи над задачею, із записом задачі в три рядки; має знання складових задачі — умови і запитання, розуміння зв’язку між умовою і запитанням; вміє обчислювати значення виразів на дві дії; додавати і віднімати число 4 частинами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Гра «Де чия нірка?»

Слайд 7. Математична естафета «Порівняй». Виграє та команда, учасники якої матимуть найменшу кількість помилок. Встав пропущені числа.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Математичний диктант.

Слайд 13-15. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії

Ознайомлення з поняттями «числові дані» та «шукане задачі».

Слайд 16-17. Завдання 1. Прочитай задачу. Перекажи умову. Назви запитання; дай на нього відповідь. Відомі в задачі числа – це числові дані задачі. Числові дані містяться в умові задачі.

Ознайомлення з поняттями «розв’язання задачі» та «розв’язок задачі».

Слайд 18. Завдання 2. Прочитай задачу. Перекажи умову. Назви запитання. Назви числові дані, поясни, що вони позначають. Що є шуканим? Добери рівність, яка є розв’язанням задачі. Розглянь, як записали задачу. Поясни схему.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Первинне закріплення вивченого.

Слайд 20-21. Завдання 3. Доповни умову задачі. Перекажи умову. Назви запитання. З’єднай лінією кожну складову задачі та її назву. Обведи числові дані в кружок і поясни, що вони позначають. Яке число є шуканим задачі?

Слайд 22. Завдання 4. Чому поданий текст не є задачею? Зміни запитання так, щоб отримати задачу. Добери рівність для її розв’язання. Назви відповідь.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.83).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 24. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Закріплення поняття задачі.

Слайд 25. Завдання 2. Послухай задачу. Перекажи умову. Назви запитання. Добери схему до задачі. Назви числові дані. Добери вираз для відповіді на запитання задачі.

Слайд 26. Завдання 3. Послухай задачу. Перекажи умову. Назви запитання. Назви числові дані, поясни, що вони позначають. Що є шуканим? Добери рівність, яка є розв’язанням задачі. Розглянь, як записали задачу. Поясни схему.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні