Каталог матеріалів

Урок №79 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося із задачею: задача, умова, запитання.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 79

Тема. Знайомимося із задачею

Мета: формувати в учнів поняття задачі, формувати обчислювальні навички; знайомити учнів з поняттям задачі, її складовими — умовою і запитанням; формувати вміння виділяти в задачі умову і запитання, уявлення про зв’язок умови задачі із запитанням; удосконалювати обчислювальні навички, зокрема додавання і віднімання числа 4 частинами; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти знайомиться з поняттям задача; має обчислювальні навички; її складовими — умовою і запитанням; вміє виділяти в задачі умову і запитання, уявлення про зв’язок умови задачі із запитанням; удосконалює обчислювальні навички, зокрема додавання і віднімання числа 4 частинами; вміє знаходити значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Гра «Хто швидше зліпить сніжки».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії

Ознайомлення з поняттям задачі.

Слайд 14. Завдання 1. Постав питання до поданого тексту. Поясни, що позначає кожний відрізок на схемі? Що відомо? Що невідомо?

Слайд 15. Завдання 2. Прочитай текст. Перекажи умову. Назви запитання.

Усвідомлення поняття задачі.

Слайд 16-17. Завдання 3. Прочитай задачу. Перекажи умову. Назви запитання. З’єднай лінією умову та запитання з відповідними частинами тексту.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення поняття задачі.

Слайд 19. Завдання 4. Чим схожі подані тексти? Чим відрізняються? Чи є серед них задача? Як її розпізнати.

Слайд 20. Завдання 5. Чи можна поданий текст назвати задачею? Чому?

Формування вмінь додавати і віднімати число 4 частинами.

Слайд 21-22. Завдання 6. Додай і відніми число 4 різними способами за схемами.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 23. Завдання 7. Катерина хоче надіти блузку та спідничку. Які костюми вона може скласти з трьох блузок і двох спідничок?

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.82).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 25. Завдання 1. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Закріплення поняття задачі.

Слайд 26. Завдання 2. Постав запитання до поданого тексту. Поясни, що позначає кожен відрізок на схемі. Що відомо? Що невідомо?

Слайд 27. Завдання 3. Прочитай задачу. Перекажи умову. Назви запитання.

Слайд 28. Завдання 4. Прочитай задачу. Перекажи умову. Назви запитання.

Закріплення вміння додавати та віднімати число 4 різними способами.

Слайд 29-32. Завдання 5. Виконай обчислення різними способами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні