Каталог матеріалів

Урок №78 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 4.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 78

Тема. Додаємо і віднімаємо число 4

Мета: формувати обчислювальні навички, здійснювати підготовку до ознайомлення з поняттям задачі; закріпити вивчені табличні випадки додавання і віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 4 трьома способами частинками; вчити ставити запитання до тексту та добирати вираз до нього; вчити складати схему та вираз за малюнком; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; складати вирази за схемами; закріпити вміння знаходити невідомий доданок; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички, знає способи додавання і віднімання числа 4; знайомиться з поняттям «задача»; застосовує вивчені табличні випадки додавання і віднімання; вміє ставити запитання до тексту та добирати вираз до нього; складати схему та вираз за малюнком; обчислювати значення виразів на дві дії; складати вирази за схемами; знаходити невідомий двома способами, виконувати схему до описаної ситуації.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Продовжіть послідовність. Які дві фігури наступні?

Математичний диктант.

Слайд 12-14. Математичний диктант.

Усна лічба.

Слайд 15. Завдання 1. Знайди значення або різниць, або сум.

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Формування вмінь додавати і віднімати число 4 трьома способами.

Слайд 16-17. Завдання 2. Додай і відніми число 4 різними способами за схемами.

Формування вмінь ставити запитання до розповіді-ситуації та добирати до неї вираз.

Слайд 18. Завдання 3. Що можна запитати про кількість кісточок? Обведи вираз для відповіді на своє запитання.

Формування вмінь складати розповідь за малюнком і складати до неї схему.

Слайд 19-20. Завдання 4. Склади розповідь за кожним малюнком. Про що можна запитати про кількість гусей; качок? Склади відповідні схеми та рівності.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Закріплення вмінь складати рівності за схемами.

Слайд 22.Завдання 5. Склади рівність за кожною схемою.

Формування вмінь знаходити значення виразів на дві дії.

Слайд 23. Завдання 6. Знайди значення виразів за схемами.

Закріплення вміння знаходити невідомий доданок.

Слайд 24. Завдання 7. Знайди доданки, які «сховалися» за соняшниками.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 25. Завдання 8. Кролик, хом’ячок і морська свинка можуть вибрати тільки по одному овочу із наведених на малюнку.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.81).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 27. Завдання 1. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Закріплення прийому додавання і віднімання числа 4.

Слайд 28-30. Завдання 2. Додай і відніми число 4 різними способами за схемами.

Закріплення вміння складати відповідну схему та вираз до малюнка.

Слайд 31-32. Завдання 3. Склади розповідь за кожним малюнком. Склади відповідну схему, добери вираз.

Закріплення вміння складати рівність за схемою.

Слайд 33. Завдання 4. Склади рівність за кожною схемою.

Закріплення вміння додавати та віднімати число 4 різними способами.

Слайд 34. Завдання 5. Знайди значення виразів за схемами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні