Каталог матеріалів

Урок №77 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Винаходи людства

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 77. «Винаходи людства»

Очікувані результати: учні формують уявлення про винаходи людства; вміють проводити спостереження та робити висновки; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про важливість винахідництва; учити проводити спостереження; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати критичне мислення, діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: вчити правилам поведінки під час перебування на природі; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5 Розгорніть підручники на сторінці 64.

Слайд 6. Словничок

Слайд 7.  Слухаємо. Розповідаємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 8  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 10. Сторінка 15. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 10.  Сторінка 15. Вправа 1. Поміркуй.

Слайд 11.  Сторінка 15. Вправа 2.Поміркуй.

Слайди 12-17.  Сторінка 15. Вправа 3. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 18.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 19-33. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 34.  Висновок

Слайд 35. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 36. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні