Каталог матеріалів

Урок №77 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 4.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 77

Тема. Додаємо і віднімаємо число 4

Мета: формувати обчислювальні навички, здійснювати підготовчу роботу до вивчення задач; ознайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 4 частинами; закріпити знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріпити знання правила знаходження невідомого доданка, формувати вміння знаходити невідомий доданок, ставити запитання до тексту, добирати схему та вираз, виконувати схему до описаної ситуації; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички, знає способи додавання і віднімання числа 4 частинами; табличні випадків додавання і віднімання; вміє обчислювати значення виразів на дві дії; правила знаходження невідомого доданка, вміє знаходити невідомий доданок, ставити запитання до тексту, добирати схему та вираз, виконувати схему до описаної ситуації.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Гра «Увімкни світло».

Слайд 6. Математична задача.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 11. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії..

Ознайомлення зі способами додавання і віднімання числа 4.

Слайд 13. Завдання 1. Зістав вирази в кожному стовпчику. Усно знайди значення першого виразу. Яким буде значення другого виразу?

Первинне закріплення прийому додавання і віднімання числа 4.

Слайд 14-15. Завдання 2. Прокоментуй розв’язання. Закінчи обчислення за схемами.

Формування обчислювального прийому додавання і віднімання числа 4.

Слайд 16-17. Завдання 3. Додай і відніми число 4 різними способами за схемами.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення вмінь знаходити невідомий доданок.

Слайд 19. Завдання 4. Прочитай кожну рівність, назви компоненти та результат. Визнач невідомий доданок, знайди його серед чисел під рискою, обведи в кружок і впиши у клітинку.

Формування вмінь ставити запитання до тексту, добирати схему та вираз.

Слайд 20-21. Завдання 5. Що можна запитати про кількість елементів у кожному випадку? Добери відповідні схему та вираз.

Формування вміння виконувати схему до тексту.

Слайд 22. Завдання 6. Наталка вирізала 5 сніжинок і 3 фігурки тварин. На схемі зліва покажи, скільки всього предметів вирізала Наталка, на схемі справа — на скільки більше сніжинок, ніж тварин, вирізала дівчинка. Склади відповідні рівності.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.80).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 24. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Закріплення прийому додавання і віднімання числа 4.

Слайд 25. Завдання 2. Зістав вирази в кожному стовпчику. Знайди значення першого виразу. Яким буде значення другого виразу?

Слайд 26-28. Завдання 3. Додай і відніми число 4 різними способами за схемами.

Закріплення вміння знаходити невідомі доданки.

Слайд 29. Завдання 4. Знайди невідомі доданки.

Закріплення вміння добирати схему до малюнка.

Слайд 30-34. Завдання 5. Що можна запитати про кількість істот у кожному випадку? Добери відповідну схему. Склади рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні