Каталог матеріалів

Урок №76 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Перевіряємо свої досягнення з теми «Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10»

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 76

Тема. Перевіряємо свої досягнення

Мета: закріпити та узагальнити знання та вміння дітей виконувати схему за словесним описом ситуацій, які містять додавання, віднімання та відношення різницевого порівняння; закріпити знання математичної термінології та правил знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; будувати схему за словесним описом ситуації; закріпити формування обчислювальних навичок; знання складу чисел та вміння знаходити невідомий доданок, обчислювати значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення шляхом формування розумової дії абстрагування.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє виконувати схему за словесним описом ситуацій, які містять додавання, віднімання та відношення різницевого порівняння; знає математичну термінологію та правила знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; вміє будувати схему за словесним описом ситуації; має обчислювальні навички; знання складу чисел та вміння знаходити невідомий доданок, обчислювати значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

Форма проведення: математичний КВК.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Завдання 1.

Слайд 6-8. Завдання 1. Розминка. Усна лічба.

Завдання 2. Конкурс капітанів (біля дошки). Розшифруйте, складіть рівності та обчисліть їх (для І, ІІ, ІІІ команди).

Слайд 9. Завдання 2. Конкурс капітанів (біля дошки). Розшифруйте, складіть рівності та обчисліть їх (для І, ІІ, ІІІ команди).

Слайд 10. Рухлива вправа для очей.

Завдання 3. Гра «Математична естафета». Назвіть попереднє, наступне число та сусідів чисел.

Слайд 11-13. Завдання 3. Гра «Математична естафета».

Завдання 4. Що можна запитати про кількість машин у кожному випадку за схемами? Складіть вирази за малюнком та схемами. Знайди їх значення.

Слайд 14. Завдання 4. Що можна запитати про кількість машин у кожному випадку за схемами? Складіть вирази за малюнком та схемами. Знайди їх значення.

Завдання 5. Розфарбуйте малюнок. Назвіть фігури та полічіть їх кількість (завдання для кожної команди на окремих аркушах).

Слайд 15. Завдання 5. Розфарбуйте малюнок. Назвіть фігури та полічіть їх кількість (завдання для кожної команди на окремих аркушах).

Завдання 6. Розшифруйте та розгадайте вирази.

Слайд 16. Завдання 6. Розшифруйте та розгадайте вирази.

Слайд 17. Рухлива вправа.

IІІ. Додаткові завдання з підручника (с.49)

Завдання 1. Назвіть пропущені числа.

Слайд 18. Додаткові завдання з підручника. Завдання 1. Назви «сусідів» чисел.

Завдання 2. Назви вирази з однаковим значенням.

Слайд 19. Завдання 2. Назви вирази з однаковим значенням.

Завдання 3. З’ясуй, які павучки «помилилися».

Слайд 20. Завдання 3. З’ясуй, які павучки «помилилися».

Завдання 4. Чаклун перетворив числа на літери. Спробуй «розчаклувати» числа та порівняти їх.

Слайд 21. Додаткові завдання з підручника. Завдання 4. Чаклун перетворив числа на літери. Спробуй «розчаклувати» їх. Знайди значення виразів.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок змагань. Оголошення результатів. Нагородження учасників.

Слайд 22. Підсумок змагань. Оголошення результатів. Нагородження учасників.

Виконання Online завдання.

Слайд 23. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 25. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні