Каталог матеріалів

Урок №75 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Порівняння чисел. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць.

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №75

Тема. Порівняння чисел. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею. Побудова відрізка заданої довжини.

Мета: навчити учнів порівнювати числа; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зменшення числа на кілька одиниць; вчити працювати творчо над задачею; удосконалювати вміння будувати відрізки заданої довжини; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця знає, як записувати та складати вирази; правильно обчислює вирази та порівнює їх з визначенням «на скільки…»; вміє розв’язувати задачі; порівнює іменовані числа; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба від 1 до 20.

Слайд 4. Лічба. Гра «Веселі чоловічки».

Актуалізація знань

Слайд 5. Підготовчі вправи.

Слайд 6. Гра «Математична павутинка».

Слайд 7. Гра «Математична павутинка».

Слайд 8. Підготовка до математичного диктанту.

Слайд 9. Математичний диктант.

Слайд 10. Перевірка математичного диктанту.

Слайд 11. Мотивація навчальної діяльності. Дослідження.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Порівняння двоцифрових чисел.

Слайд 13. Робота з підручником. Порівняння двоцифрових чисел.

Слайд 14. Довідничок.

Слайд 15. Робота з підручником. Визначення довжини.

Слайд 16. Гімнастика для очей.

 

Удосконалення вмінь порівнювати числа.

Слайд 17. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 18. Робота з підручником. Розв'язування задачі.

Слайд 19. Робота з підручником. Розв'язування задачі.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

 

III. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21-22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Пальчикова гімнастика.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Слайд 28. Закріплення вивченого матеріалу. Складання нерівностей за малюнками.

Слайд 29. Закріплення вивченого матеріалу. Складання нерівностей за малюнками.

Слайд 30. Закріплення вивченого матеріалу. Робота за малюнком.

Слайд 31. Логічне завдання.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 33. Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні