Каталог матеріалів

Урок №75 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Готуємося до вивчення задач.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 75

Тема. Готуємося до вивчення задач

Мета: формувати вміння виконувати схему за словесним описом ситуацій, які містять додавання, віднімання та відношення різницевого порівняння; закріпити знання математичної термінології та правил знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; учити будувати схему за словесним описом ситуації; формувати обчислювальні навички; закріпити знання складу чисел та вміння знаходити невідомий доданок, обчислювати значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення шляхом формування розумової дії абстрагування.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє виконувати схему за словесним описом ситуацій, які містять додавання, віднімання та відношення різницевого порівняння; знає математичну термінологію та правила знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; вміє будувати схему за словесним описом ситуації; має обчислювальні навички; знання складу чисел та вміння знаходити невідомий доданок, обчислювати значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: закріплення знань.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Гра «Намисто».

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8-9. Робота над загадкою.

Слайд 10. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 11. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 12-13. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 14. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка дві фігури наступні?

Математичний диктант.

Слайд 15-16. Математичний диктант.

Усна лічба.

Слайд 17. Завдання 1. Закресли число, яке порушує порядок у кожному числовому ряді.

ІІІ. Основна частина. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Формування вмінь обчислювати значення виразів на дві дії.

Слайд 14. Завдання 2. Якщо у виразі кілька дій, то в якому порядку їх слід виконувати? Знайди значення виразів.

Формування вмінь ставити запитання до опису ситуації та вибирати відповідну схему.

Слайд 19-22. Завдання 3. Поміркуй, що можна запитати про кількість літальних апаратів у кожному випадку. Добери схему, склади відповідну рівність.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Формування вмінь виконувати схему до словесного опису ситуацій, що містять додавання, віднімання, відношення різницевого порівняння.

Слайд 24. Завдання 4. Що можна запитати про кількість равликів? лебедів? Покажи на відрізках червоним олівцем, скільки стало равликів; скільки залишилося лебедів. Склади відповідні рівності.

Слайд 25. Завдання 5. Мураха знайшов 7 ягід. 5 ягід він поклав біля мурашника і кілька ягід заніс до мурашника. Що можна запитати про кількість ягід у мурашнику? Покажи на схемі, скільки ягід у мурашнику. Познач дужками перший доданок, другий доданок і суму. Склади рівність.

Закріплення вмінь складати запитання до опису ситуації, добирати відповідні схему.

Слайд 26. Завдання 6. У квочки було 10 яєць. Із 5 яєць вилупилися курчата. Що можна запитати про кількість яєць? Виконай схему. Склади відповідну рівність.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 27. Завдання 7. Тимко і Максим одягнені в куртки – червону та синю. Тимко не в червоній куртці. Якого кольору куртка в Максима?

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.78).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 29. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Закріплення вмінь знаходити значення виразів за схемами.

Слайд 30. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемою.

Закріплення вміння складати схеми та рівності за малюнками.

Слайд 31-32. Завдання 3. Поміркуй, що можна запитати про кількість мурашок; метеликів. Виконай відповідні схеми, склади рівності.

Слайд 33. Завдання 4. Що можна запитати про кількість квітів? Виконай схему та покажи на ній, скільки рожевих тюльпанів.

Закріплення вміння знаходити невідомі доданки; складу чисел.

Слайд 34. Завдання 5. Знайди невідомі доданки.

Слайд 35. Завдання 6. Згадай склад чисел. Назви пропущені числа.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 36. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні