Каталог матеріалів

Урок №74 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Наступне і попереднє числа. Складання задачі за малюнком. Розпізнавання фігур.

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №74

Тема. Наступне і попереднє числа. Складання задачі за малюнком. Розпізнавання фігур.

Мета: навчити учнів знаходити наступне і попереднє число до поданого; удосконалювати вміння розв’язувати задачі та складати їх за малюнком; вчити розпізнавати геометричні фігури; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця знає, як записувати та складати вирази; правильно обчислює вирази та порівнює їх з визначенням «на скільки…»; вміє розв’язувати задачі; порівнює іменовані числа; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи. Лічба десятками в порядку зростання.

Слайд 4. Підготовчі вправи.

Слайд 5. Підготовчі вправи.

Актуалізація знань

Слайд 6. Гра «На фермерському подвір'ї».

Слайд 7. Усне опитування.

Слайд 8. Підготовчі вправи. Гра «Попереднє число».

Слайд 9. Підготовчі вправи. Гра «Наступне число».

Слайд 10. Робота над загадкою.

Слайд 11. Робота над загадкою.

Слайд 12. Мотивація навчальної діяльності. Гра «Шифр».

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Утворення попереднього й наступного чисел.

Слайд 14. Робота з підручником. Утворення попереднього й наступного чисел.

Слайд 15. Довідничок.

Слайд 16. Робота з підручником. Попереднє та наступне числа.

Слайд 17. Робота з підручником. Попереднє та наступне числа.

Слайд 18. Гімнастика для очей.

 

Удосконалення вмінь називати попереднє та наступне число до поданого.

Слайд 19. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 20. Робота з підручником. Складання задачі за малюнком.
Слайд 21. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

 

III. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Пальчикова гімнастика.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Робота в зошиті.

Слайд 32. Рухлива вправа.

Слайд 33. Закріплення вивченого матеріалу.

Слайд 34. Довідничок.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 36. Рефлексія. Вправа «Ранець-м'ясорубка-кошик».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні