Каталог матеріалів

Урок №74 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 74

Тема. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3

Мета: формувати обчислювальні навички; здійснювати підготовчу роботу до введення задач; закріпити знання математичної термінології та правил знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; учити будувати схему за словесним описом ситуації; розвивати в учнів логічне мислення шляхом формування прийому розумової діяльності абстрагування й узагальнення.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати і віднімати числа в межах 10; знає математичну термінологію та правила знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; вміє будувати схему та складати вираз за словесним описом ситуації.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Математичні приклади. Гра «Фокус».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка дві фігури наступні?

Математичний диктант.

Слайд 12-13. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення поняття про різницеве порівняння.

Слайд 14. Завдання 1. Доповни малюнок так, щоб скріпок стало на 2 більше. Склади рівність, щоб дізнатися про кількість скріпок.

Формування вмінь складати схему, що ілюструє відношення різницевого порівняння.

Слайд 15. Завдання 2. Чого на малюнку більше? На скільки? Доповни схему, склади відповідну рівність.

Слайд 16. Завдання 3. Склади вираз за кожною схемою.

Формування вміння складати схему до ситуації.

Слайд 17. Завдання 4. Тато розрізав торт на 5 шматочків. Трьома шматочками він пригостив дітей. Доповни схему. Запиши відповідну рівність і прочитай її. На схемі наведи червоним олівцем зменшуване, жовтим — від’ємник. Покажи їх дужками. Покажи дужкою різницю.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Формування вмінь складати запитання до опису ситуації, добирати відповідні схему та вираз.

Слайд 19-21. Завдання 5. Що можна запитати про кількість тварин у кожному випадку? Вибери відповідні схеми та вирази.

Закріплення вміння креслити відрізки заданої довжини.

Слайд 22. Завдання 6. Накресли відрізок довжиною 7 см, а інший — на 2 см довший.

Закріплення вміння складати рівності за схемами.

Слайд 23. Завдання 7. Склади за схемою усі можливі рівності.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24. Завдання 8. Таня, Юля та Наталка пішли на прогулянку. Вишикуй дівчаток за зростом, якщо Таня вища за Юлю, але нижча за Наталку.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.77).

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 26. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Закріплення вмінь складати вирази за схемами.

Слайд 27. Завдання 2. Склади вираз за кожною схемою. Знайди його значення.

Закріплення вміння складати схеми та вирази до малюнків.

Слайд 28. Завдання 3. Про що можна запитати в кожній ситуації? Склади схему і запиши відповідну рівність. На схемі наведи різними кольорами відрізки, які ілюструють компоненти арифметичних дій.

Закріплення вміння знаходити невідомий доданок.

Слайд 29. Завдання 4. Знайди невідомий доданок.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні